İbrahimov Firədun Nadir oğlu

Anadan olduğu yer

  Şəki rayonu  Qudula kəndi

 

Təvəllüdü

 05.02.1952

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 Azərbaycan Düvlət Pedaqoji Universiteti

Elmi dərəcəsi

Pedaqoji elmlər doktoru

Elmi rütbəsi

Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:   

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

                 

5801.01

Riyaziyyatın tədrisi metodikası

  Riyaziyyatın tədrisiprosesində  şagirdlərin fəza təsəvvürlərinin                         formalaşdırılması problemi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 5804.01

 

Ümumi pedaqogika,pedaqogikanın və təhsilin tarixi

 

Təlim prosesində alqoritmik və evristik fəaliyyətlərin optimal münasibətlərinin əsasları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

165

 

 

15

 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Elmi əsərlərinin adları

1.Həndəsənin tədrisində müstəqil işlərdən istifadə.Bakı, “Mütərcim”,1988.

2.Təlimdə alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal nisbətlərinin əsaslarına dair oçerklər.Bakı , “Mütərcim”,1998

3.О законах педагогики.Moskva,”Brandes”,1998

4.Natural ədədlər üzərində əməllərin mənimsədilməsinin alqoritmik əsasları. Bakı, “Mütərcim”,  1999.

5.Riyaziyyatın təlimi haqqında pedaqoji düşüncələr. Bakı,“Mütərcim”,1999

6.Təlimin dərk edilməsinə “sistem-struktur” baxımından yanaşma. Bakı,“Mütərcim”,199.

7.Təlimdə sistemdaxili münasibətlər. Bakı,“Mütərcim”1999.

8.Riyaziyyatın təlimində tapşırıqların əsas arqumentə görə tətbiqi. Bakı,“Mütərcim”, 2000.

9.Təlimin mükəmməl sistemi. Bakı,“Mütərcim”, 2000.

10.Təlim prosesinin mahiyyəti. Bakı,“Mütərcim”, 2001

11.Təlim fəaliyyətinin idarə olunmasının formal, dialektik və qeyri-səlis məntiqi. Bakı,“Mütərcim”, 2002.

12.Təlim prosesi: imkan-hərəkət-yeni keyfiyyət. Bakı,“Mütərcim”, 2002.

13.Təlim fəaliyyətinin idarə olunmasının formal, dialektik və qeyri-səlis məntiqi. Bakı, “Mütərcim”,  2003.

14.Müstəqil iş (reproduktiv və produktiv) mühitinin tənzimlənməsinə yönələn tapşırıqlar. Bakı, “Mütərcim”, 2007.

15.Pedaqogikaya giriş. Bakı, “Mütərcim”, 2008.

16.Ümumi pedaqogikadan mühazirələr. Bakı, “Mütərcim”, 2010

17.Didaktika. Bakı, “Mütərcim”, 2011.

18“Didaktika” fənni üzrə proqram. Bakı, AMİ, 2011.

19..Pedaqoji anlayışların interpretasiyası “sistem-struktur”rakursda, Pedaqoji anlayışların interpretasiyası “sistem-struktur”rakursda, Bakı,“Mütərcim”,  , 2012.

20.Pedaqogika (dərslik).2 cilddə.Bakı, “Mütərcim”,, 2013.

21.Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisi metodikası (dərs vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”,, 2014.

22..Ümumi pedaqogika. Bakı, “Mütərcim”,,2014

23..Ümumtəhsil məktəbi pedaqogikasından mühazirələr, Bakı, “Mütərcim”,2015

24.Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisi metodikası, Bakı, “Mütərcim”,  2015

25.Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın kurikulum modelinə əsaslanan tədrisi metodikası, Bakı, “Mütərcim”, 2016

26..Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın didaktikası,2017

27.Orta ümumtəhsil məktəblərində riyazi təhsilin fəlsəfəsi, didaktikası, həyatakeçirilmə texnologiyası, Bakı, “Mütərcim”, 2018

28.“Cəbr” fənninin “matrislər və determinantlar” bölməsinin tədrisi, Bakı,“Mütərcim”,2018 və s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 Rusiya Sosial və Pedaqoji Akademiyanın həqiqi üzvi

Pedaqoji fəaliyyəti

 ADPU Şəki filialının kafedra müdiri

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 Azərbaycan Respublikası əməkdar müəllimi

Qabaqcıl maarif xadimi

Əsas iş yeri və ünvanı

  ADPU Şəki filialı  Şəki şəhəri,  R.əsulzadə küçəsi 305

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

 

Mobil tel.                                           

( 050) 51139 02

Ev tel.

(+99424) 2440507

Faks

 

Elektron poçtu

 firedun. ibrahimov@ mail.ru