Şəki Regional Elmi Mərkəzinin əməkdaşlarının Qazaxıstanın “Endless Liqht in Science” Beynəlxalq elmi praktiki (impakt faktor) jurnalında məqaləsi nəşr olunub
Noy 14, 2022 | 12:00

Qazaxıstanın “Endless Liqht in Science” Beynəlxalq elmi praktiki (impakt faktor) jurnalının oktyabr 2022-ci il tarixli sayında həmmüəllifləri AMEA-nın Şəki Regional Elmi Mərkəzinin  “Landşaftçünaslıq”  şöbəsinin rəhbəri, geo.min.ü.f.d. H. Mustafabəyli, “Ekoloji coğrafiya” şöbəsinin elmi işçisi, coğ.ü.f.d.Q. Ağabalayev, “Ekoloji coğrafiya” şöbəsinin rəhbəri Y. Rəhimov və şöbənin laborantı S. Hüseynova  olan  “Azərbaycanın  Şəki-Zaqatala  iqtisadi-coğrafi  rayonunun landşaftlarının  ekocoğrafi  xüsusiyyətləri”  adlı məqalə nəşr olunub. Əməkdaşımızı təbrik edir, davamlı uğurlar arzulayırıq