filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Kamil Adışirinovun «Шекинский рабочий»(““Şəki fəhləsi” qəzetinin nəşr tarixi və ədəbi – mədəni məzmunu”) adlı məqaləsi nəşr olunmuşdur
Apr 03, 2019 | 01:30

AMEA – nın Şəki Regional Elmi Mərkəzinin “Folklorşünaslıq və el sənətləri” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru  Kamil Adışirinovun  Dağıstan Dövlət Universitetinin Xəbərlərinin “Humanir elmlər” seriyasının 2018- ci il üzrə 33-cü cildinin 4 – cü buraxılışında “История издания и литературно – культурное содержание газеты «Шекинский рабочий»(““Şəki fəhləsi” qəzetinin nəşr tarixi və ədəbi – mədəni məzmunu”) adlı məqaləsi nəşr olunmuşdur. Məqalədə Şəkinin əbəbi – mədəni, ictimai – siyasi həyatında mühüm rol oynamış “Şəki fəhləsi” qəzetinin 70 illik nəşr tarixi və qəzetin ədəbi – mədəni məzmunu maraqlı faktlarla rusdilli oxucuların diqqətinə çatdırılmışdır.