Elm və təhsilin istehsalata tətbiqi istiqamətində Cİ-nin və BDU coğrafiya fakültəsi magistrlərinin təbii və antropogen rekreasiya ehtiyatları, turizm obyektləri və istehsalat müəssisələri ilə yaxından tanışlığı məqsədilə noyabrın 2-dən 6-dək AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı Dövlət Universiteti və AMEA Şəki Regional Elm Mərkəzinin (ŞREM) birgə təşkilatçılığı ilə Şəki şəhərinə səfərindən
Elm və təhsilin istehsalata tətbiqi istiqamətində Cİ-nin və BDU coğrafiya fakültəsi magistrlərinin  təbii və antropogen rekreasiya ehtiyatları, turizm obyektləri və istehsalat müəssisələri ilə yaxından tanışlığı  məqsədilə noyabrın 2-dən 6-dək AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı Dövlət Universiteti və AMEA Şəki Regional Elm Mərkəzinin (ŞREM) birgə təşkilatçılığı ilə  Şəki şəhərinə səfərindən