Anadan olduğu yer                                                         Şəki rayonu Kiş kəndi

 

Təvəllüdü                                                                               10.01.1983

 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi                                     Gəncə Dövlət Universiteti

 

Elmidərəcəsi                                                                       Elmi işçi

 

Elmirütbəsi                                                                         Müəllim

Elmi əsərlərdə çap olunan məqələlər

1.2015 –ci il-konfrans məqaləsi- Müasir iqlim dəyişkənliyinin kənd təsərrüfatı və ərzaq təhlükəsizliyinə təsiri (Gəncə)

2.Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatının strukturunun dəyişməsi (2015)-Bakı

3. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatının ərzaq təhlükəsizliyinin təminatında rolu  (2015)-Bakı            

4. Развитие туристской индистрии в северо-западном регионе Азербайджанской Республики. (2016-Ленинградский университет им. А.С.Пушкина)

5. Изменение структуры сельского хозяйства и проблемы развития сельского расселения в Азербайджане (2016-Красноярск)

6.  Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda  taxılçılığın inkişaf problemləri 2016-BDU

7.  Zaqatala rayonunda kənd təsərrüfatında  iqtisadi göstəricilərin təhlili. 2016- Gəncə. Gəncə-№ 2 ADPU-6 elmi əsər

8. Azərbaycan respublikası Demoqrafik inkişaf: Əhali məskunlaşmasının perspektivləri və regional problemləri mövzusunda elmi konfransın materialları jurnalında çap olunub. (Şəki-Zaqatala  iqtisadi rayonunda meyvəçiliyin müasir vəziyyəti  və inkişaf perspektivləri (Bakı 2016) Azərbaycan Coğrafiya cəmiyyəti H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu.

9.Balakən Rayonunun kənd təsərrüfatında iqtisadi göstəricilərin panel təhlili. ADAU –nun Elmi Əsərləri Gəncə-2017, №4

10. Azərbaycanda  məskunlaşma arealının formalaşmasına  su hövzələrinin təsiri. 15-16 mart 2017-ci il tarixində keçirilən “Şollar- Bakı qurğuları kompleksinin” 100 illiyinə həsr olunmuş.Su  Ehtiyatları, Hidrotexniki  qurğular  və ətraf  mühit mövzusunda  beynəlxalq elmi-praktiki  konfransın materialları jurnalı. Bakı- 2017. Q.Ağabalayev.Z.Eminov   

Pedaqoji fəaliyyəti

2004-2012      H.Əliyev adına 1 saylı Kiş kənd tam orta məktəbində Coğrafiya müəllimi

2012-ci ildən   ADPU-nin Şəki filialı Coğrafiya müəllimi

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi

Vəzifəsi

Elmi işçi

Xidməti  tel.

 (+02424) 6 04 11

Mobil tel.

0516555931

Ev tel.

(+99424) 98 3 77

Faks

 

Elektronpoçtu

 qafqaz.agabalayev@mail.ru