Sultanov Ələddin Osman oğlu

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri, Şorsu kəndi

Təvəllüdü

01.09.1981

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Türkiyə Respublikası İstanbul Universiteti

Elmi dərəcəsi

fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 7213.01

Dinşünaslıq

“FAHREDDİN ER-RAZİ (v. 606/1209)  VE ELMALILI’NIN (v. 1361/1942) YERYÜZÜ İLE İLGİLİ AYETLERE YAKLAŞIMLARININ MUKAYESESİ”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

7 elmi məqalənin və 3 kitab

 

 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

 1. Qurani-Kərim və Sözbəsöz Tərcüməsi İpəkyolu nəşriyyatı, Bakı 2012 620 səhifə
 2. Qurani-Kərim və Məalı İpəkyolu nəşriyyatı, Bakı 2020 615 səhifə
 3. Qurani-Kərimin qəlbi Yasin surəsinin təfsiri, İpəkyolu nəşriyyatı, Bakı 2021 64 səhifə
 4. Quranda möminlərin xüsusiyyətləri İpəkyolu nəşriyyatı, Bakı 2019 142 səhifə Anar Qurbanov, Səfa Muradov, Laçın Quliyev
 5. Meşhur müfessirler ve örnek metinler I Grafiker yayınları, Ankara 2019 147 səhifə Mürsel Ethem, Ramazan Ünsal, Yusuf Topyay, Mehmet Akın

Elmi əsərlərinin adları

 1. XX əsrdə Azərbaycanda ərəb dili sahəsindəki elmi fəaliyyətlə Bakı İslam Univ. Elmi Məcmuəsi (09, 2014) , Bakı 12 səhifə
 2. Klassik və müasir təfsirlərin müqayisəsi əsasinda elmi təfsir, Bakı İslam Univ. Elmi Məcmuəsi (10, 2015), Bakı 13 səhifə
 3. Qurani-Kərimin cəm olunmasi və tilavəti mənsux ayələr, Bakı İslam Univ. Elmi Məcmuəsi (11, 2016) , Bakı 11 səhifə
 4. İlk insanin yaradilmasi çərçivəsində Fəxrəddin Razi və Almalılı Həmdi Yazırın görüşlərinin müqayisəsi Bakı Dövlət Univ. İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi (27, 2017) , Bakı 18 səhifə
 5. Qurani-Kərimin ecazkarliği və “səci” üslubu Bakı İslam Univ. Elmi Məcmuəsi (13, 2018) , Bakı 15 səhifə
 6. Fəxrəddin Razinin təfsirində yer kürəsi ilə bağli ayələrə elmi yanaşma Azərbaycan İlahiyyat İ Din Araşdırmaları Jurnalı (01, 2018) , Bakı 10 səhifə
 7. Fəxrəddin Razi və Almalılı Həmdi Yazırın təfsiri əsasinda dağlarla əlaqəli ayələrə elmi yanaşma Azərbaycan İlahiyyat İ Din Araşdırmaları Jurnalı (01 (4), 2020) , Bakı 11 səhifə
 8. “Mustafa Ağa Əl Malaxinin həyat, yaradıçılığı və bədii irsi” Məqalə Akademik Tarih ve düşünce dergisi.Türkiyə 2022 Cilt 9,Sayı 3, 626-647 Səh 626-647GOOGLE SCHOLOR İMPAKT https://dergipark.org.tr/tr/pub/atdd/issue/72073/1054762 0000-0002-2267-7640

Respublika,  beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi

                          qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

2014-2020-ci illər ərzində Bakı İslam Universitetində “Təfsir” və “Ərəb dili” fənləri üzrə müəllim

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası, Şəki ş.,L Abdullayev küç.,24.

Vəzifəsi

Elmi işçi

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

 055-423-97-11

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

 aladdin_sultanov@yahoo.com