Şükürlü    Yusif  Hacıbala  oğlu

 

Anadan olduğu yer

AzərbaycanRespublikası, Şəki r., Baş Şabalıd kəndi 

Təvəllüdü

27.10.1948

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi

 

Elmi dərəcəsi

Fizika  üzrə fəlsəfə doktoru

 

Elmi rütbəsi

dossent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

“Quruluş zülallarının fiziki xassələrinin məqsədyönlü dəyişdirilməsinin molekulyar-kinetik mexanizmləri”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdəçıxmışelmiəsərlərininsayı

-     beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

51

16

4

Müəlliflik şəhadətnamələrinin patentlərin sayı

4

Kadrhazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Elmi əsərlərinin adları

 

Respublika, beynəlxalq xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif vəmükafatları

 

Əsas yeri vəünvanı

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi , AzərbaycanRespublikası, Şəki ş., L.Abdullayev küç., 24.

Vəzifəsi

Direktor

Xidmət itel.

(+994 24) 2461712 

Mobil tel.

(+994 50) 6556868

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

yusifsh@mail.ru