Fəxri Fərmanı ilə təltif edilmişdir
Apr 22, 2019 | 01:33

22.04.2019-cu il tarixdə AMEA  ŞREM-in “Landşaftşünaslıq” şöbəsinin rəhbəri  geologiya- mineralogiya üzrə fəlsəfə  doktoru  Hüseyn Mustafabəyli  və “ Tut İpəkqurdunun Seleksiyası” şöbəsinin rəhbəri  biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Qüdürət Bəkirov uzunmüddətli  elmi  və ictimai fəaliyyətinə görə  Milli Elmlər Akademiyasının Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilmişdir.