Atayeva Vəfa Elman qızı 

 

 

Anadan olduğu yer 

 

Ermənistan  Respublikası, Dilican rayonu

Təvəllüdü 

 

14.12.1981

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 

Azərbaycan  Dövlət  Neft Akademoyası

Elmi dərəcəsi

 

 

Elmi rütbəsi

 

 

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının

Mövzusu :

 

-          Ixtisasın şifri

-          Ixtisasın adı

-          Mövzunun adı

 

 

Zülal mənşəli liflər üçün təbii boyaq maddəsi kimi yarpaq toxumalarında yaranan antosian piqmentlərinin tədqiqi.

 

 

2406.01

Biofizika

 

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin sayı   

 

 

 

Elmi əsərlərin adları   

 

1. BACSA international conference”Climate changes  and chemicals – the new sericulture challinges@ “CLISERI” 2017, Sheki  Azerbaycan, April  2nd – 7 th 2017, page 108-109

2. “Payız yarpaqlarından alınmış antosianinlər ilə ipəyin boyanmasının optimallığı” Məqalə AJP Fizika jurnalı Bakı, 2022 volume XXVIII №4, section: az Səh.54-56

3. “Application of bioextract of smilax autumn-winter leaves containing anthocyanins and pectin as a natural dye and food additive” Konfrans materialı Tezis Modern Science: Innovations and Prospects. Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference. Stockholm, Sweden 2022, ISBN 978-91-87224-02-7 Səh.48-52 Shukurlu Yusif, Velibeyov Khayal

4. “Healing of burn wounds with natural biocomposites” Konfrans materialı Tezis Modern Directions of Scientific Research Development. Proceeding of XI international scientific and practical conference Chicago 2022 978-1-73981-126-6 Səh.103

5. “Optımum Extractıon Of Anthocyanıns From Autumn Leaves” Konfrans materialı Tezis 7thThe Internatıonal ChangıngWorld Congress On Lıfe, Socıal, Health, And Sports Scıences. Partıcıpatıon İzmır ISBN: 978-605-73228-4-5 Səh.610

6. “EPR-based study to monitor Free Radicals in Treated Silk Fibroin with Anthocyanins” Məqalə JOTCSA, Journal of the Turkish Chemical Society Section A: Chemistry Türkyə 2022 e-ISSN: 2149-0120 Cilt 9, Sayı 4, 1055 – 1062 Səh.1055-1062 Aslanov Rasim SCOPUS https://doi.org/10.18596/jotcsa.1011273

7. “Chemical Composition and Biological Active Substances from Hazelnut Green Leafy Covers” Məqalə JOTCSA, Journal of the Turkish Chemical Society Section A: Chemistry Türkyə 2022 e-ISSN: 2149-0120 Volume 9, Issue 4 Səh.999-1006  Azizov F, Khalilov Z, Mustafayev N, Imanlı H. SCOPUS https://doi.org/10.18596/jotcsa.1054173

 

Əsas iş yeri və ünvanı 

 

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi, L.Abdullayev küç., 24

Vəzifəsi

 

Kiçik elmi işçi

Ev tel.

 

(+99424) 244 11 31

Mobil tel.

 

+99455) 869 02 16

Elektron poçtu

 

vefaatayeva81@gmail.com