Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri 

 

 

Təvəllüdü

 02.06.1987

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialı;

 Lənkaran Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

  

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda əhalinin məşğulluq  strukturu və onu təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətləri

 5403.01 

 İnsan coğrafiyası

 Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda əhalinin məşğulluq strukturu və onun təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

11

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

  

Elmi əsərlərinin adları

 

 1. “Şəki və Oğuz rayonları ərazisində intensivləşən   səhralaşma   prosesləri   və onların  aradan  qaldırılması  istiqamətində mübarizə tədbirləri”, Azərbaycan Aqrar Elmi     №-3, 2015,          Səh.128-131       

                  

 1. Yusif Shukurlu H., Shukurova Z.Y., Azizov F.Sh., A.Ch.İsmayilova “Ultraviolet  and visible spectroscopy for the  analysis  of  crude  extract  of cotinus coggygria (cotinus coggygria   scop; anacardiaceae)”, Agricultural Sciences Volume VIII    Issue 19 Plovdiv 2016, Jubilee       Scientific Conference with International Participation Traditions and challenges facing agricultural education, science and business,page 159-162                                        
 2. Ch.İsmayilova, F.Sh.Azizov, “The role and significance of ecologically sustainable development of organic agriculture in solving population's employment problem in the North-West part of Azerbaijan”, Georgian Academy of Agricultural Sciences organizes International Scientific Conference: "Modern Technologies to Produce Ecologically  Pure  Products  for Sustainable Development of Agriculture", page 164-167

 

 1. Ş.Əzizov, A.Ç.İsmayılova, “Kənd turizmi marketinqinin ekoloji və sosial-iqtisadi aspektləri”, “Azərbaycan respublikasinda demoqrafik inkişaf: əhali məskunlaşmasinin perspektivləri və regional problemləri” Respublika elmi konfransı, Səh. 489-498

 

 1. Ch.İsmayilova, G.Bekirov, Y.Bekirova, “Socio-economic problems the development of sericulture in the north- west part of Azerbaijan”, 8th BACSA International Conference-Climate  changes  and  chemicals-  the  new sericulture challenges. CLISERI 2017 Sheki, Azerbaijan, Page 16-20                                    
 2. Shukurlu, F.Azizov, G.Bekirov, A.Ch.İsmayilova “The North-West of Azerbaijan Sericulture Industry Development Conception”, 8th BACSA International Conference-Climate changes and chemicals-the new sericulture challenges. CLISERI, 2-7 April 2017, Sheki, Azerbaijan, Page 164-167    

        

 1. “Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda əhalinin məşğulluq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi”, Akad. H.Əliyevin 110 illiyinə həsr olunan “İnsan və   ətraf   mühit   münasibətləri” mövzusunda respublika elmi konfransı 16-17 iyun, 2017, Lənkaran, Azərbaycan, səh. 358-363
 2. “The role and importance the development of agrarian sector with the innovative ways for improving the socio-economic situation of the region's population”, Десятой международной научной конференции «Интернационализация высшего образования: вызовы и перспективы» Горийским государственны м учебным университетом 17-18 ноября 2017, Грузия, г. Гори

 

 1. Ş.Əzizov, A.Ç.İsmayılova “The role of natural disasters and technogenic accidents in the population`s settlement and their migration”, Natural  Disasters  and  Human  life  safety (Abstracts  of     presentations) İnternational scientific-technical  Conference,  Azerbaijan University of Architecture and Construction, 04-06.12.2017, Baku, Azerbaijan.

 

 1. Ş.Əzizov, A.Ç.İsmayılova “Keçəçilik sənətinin əhalinin məşğulluğunda rolu”, “Keçəsənətindəkəsişmənöqtələri” mövzusunda III Beynəlxalq “Türk dünyasının ortaq dili – naxışlar” simpoziumu. 25-27.10.2018

        

 1. Ş.Əzizov, A.Ç.İsmayılova “Azərbaycanınşimal-qərbbölgəsinin logistik fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi və məşğulluq imkanları”, Azərbaycan Texnologiya Universitetində Ümummilli  lider  Heydər  Əliyevin  anadan olmasının 96 illiyinə həsr olunmuş “Qida və yüngül   sənayenin   aktual   problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Gəncə, 26-27.04.2019, səh.99-101

 

 1. Ş.Əzizov, A.Ç.İsmayılova “Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində dağ turizminin  mövcud  vəziyyəti  və  inkişaf perspektivləri”, Qərbi  Kaspi         Universiteti,“Dağlar:Mədəniyətlər,Landşaftlar və Biomüxtəliflik” Beynəlxalq konfransın materialları, Bakı, 10-11.05.2019, Səh. 124-125                           
 2. Ş.Əzizov, A.Ç.İsmayılova Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində kənd turizminin ekoloji logistik paradiqması və məşğulluq göstəricisi”, AMEA Gəncə Bölməsi.  Xəbərlər Məcmuəsi, № 3(77), 2019, səh. 161-169

 

 1. “Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunun sosial-iqtisadi problemləri və onların həlli yolları”, Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri, №2, 2020, Səh. 65-72, ISSN 2706-8501

 

 

 1. İmrani.Z.T, A.Ç.İsmayılova “Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda əhalinin məşğulluq probleminin həllində turizm təsərrüfatının rolu”, Pedaqoji Universitetin Əsərləri, Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası, №2, C.68 ,2020, İSSN 2520-2049, səh. 113-122

 

 1. “The role of ecotourism potentials in socio-economic development of Oghuz district, Azerbaijan”, Avrasiya Torpaqşünaslar Cəmiyyətləri Federasiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin 100 iliyinə həsr olunmuş “İqlim dəyişməsi və davamlı torpaq idarəetməsi” beynəlxalq konqresi. 21-23 iyun 2023-cü il, səh.355-360, İSBN:  978 9952-565-32-4

 

 1. “Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda kənd əhalisinin səmərəli məşğulluğunun təmin edilməsinin ümumi strateji və sosial-demoqrafik istiqamətləri”, V Uluslararası Bahtiyar Vahapzade Türk Dünyası Tarih, Kültür ve Edebiyyat Konqresi, 16.08.2023-cü il, səh 14-20, İSBN: 978-625-367-279-9

 

 

 1. “Assesment of ecological, economic and cultural advantage in the development of ecotourism in the Oghuz district, Azerbaijan”, İstanbul sosyal ve beşeri bilimlerde bilimsel araştırmalar konqresi, 26.08.2023-cü il, səh. 482-488, İSBN: 978-625-6879-19-5

 

 1. “Rural econimic growth and employment opportunities in the Sheki-Zagatala economic region”,“5th İnternational “Artemis” Congress on Humanities and Social Sciences” İzmir Türkey,  01-02.10.2023, səh. 405-411, İSBN: 978-625-6879-27-0

 

 

 1. “Sustainable growth and profitability: evaluating hazelnut farming opportunities in Sheki-Zagatala economic region”, “5th İnternational “Artemis” Congress on Humanities and Social Sciences” İzmir Turkey, 01-02.10.2023, səh. 450-458, İSBN: 978-625-6879-27-0

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

2007-2008-ci illər Şəki fizika, riyaziyyat və humanitar təmayullü lisey, İngilis dili müəllimi

2012-2013-cü illər Ağdaş rayonu Qarağan-Şıxlar kənd  Y.Abdurrahmanov adına ümumi orta məktəb, Coğrafiya müəllimi

2013-2017-ci illər Şəkidə fizika, riyaziyyat və humanitar təmayullü lisey, Coğrafiya müəllimi

Digər fəaliyyəti 

  

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

Şəki Regional Elmi Mərkəzi 

Vəzifəsi

  Elmi işçi

Xidməti tel.

 (+02424) 6 04 11

Mobil tel.

 (+994 55) 526 96 65 

Ev tel.

 (+02424) 4 77 69

Faks

 

Elektron poçtu

 ismayil-aygun@mail.ru