Həsənov Rahim Rafiq oğlu

 

 

Anadan olduğu yer 

 

Şəki şəhəri

 

Təvəllüdü 

 

09. 04. 1981                                     

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 

BDU  (bakalavr-2002);

Sumqayıt Dövlət Universiteti (magistr-2007)

Elmi dərəcəsi

 

 

Elmi rütbəsi

 

 

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının

Mövzusu :

-        Ixtisasın şifri

-        Ixtisasın adı

-        Mövzunun adı

 

 

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti siyasi xadimlərinin dövlətçilik fəaliyyəti

 

5503.02 – vətən tarixi

Tarix

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti siyasi xadimlərinin dövlətçilik fəaliyyəti

 

 

 

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin sayı   

 

 25

 

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 

5

Əsas elmi nailiyyətləri:

Rəşid bəy Əfəndiyev. “Arvad Məsələsi kitabı”. redaktor    

 

Elmi əsərlərin adları   

 

1.Rusiyada 1917 yılı Şubat devrimi və Azerbaycanda siyasi mücadelenin canlanması. Uluslararası türk dünyası sosyal bilimlər kongresi, 2 cilt, 2014 Kazan Rusiya

2.Sovet hakimiyyətinin ilk illərində Şəki qəzasında ermənilərin fəaliyyəti. İnternational Scientific Conference of Young Researchers, Baku-2013

3.1918-ci ildə Şəki qəzasında ermənilərin təxribatçı siyasəti. Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları, III beynəlxalq elmi konfransın materialları, 2016 Bakı

4. Birinci dünya müharibəsindən sonra Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində gərginlik. Gənc alimlərin III respublika innovativ ideya yarmarkasının materialları,2016

5 Dağlıq Qarabağ etnik-siyasi münaqişəsində Rusiyanın maraqları. Soyqırım və terror erməni ideologiyasının əsas amilləri kimi beynəlxalq konfransın tezislər toplusu. AMEA İnsan hüquqları İnstitutu. Bakı 2013

6. Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsinin dini abidələri türk mifik təfəkkürü konteksində. III beynəlxalq türk dünyası araşdırmaları simpoziumu. III cild, Bakı 2016

7. Şəki şəhəri və ətraf kəndlərində mövcud pir və ziyarətgahlar. Uluslararası kültür, sanat, folklor kongresi,sanat etkinlikləri. Rostov 2016

8 Kuzeybatı Azerbaycanda XVIII-XX yüzyıllarda sanat. Uluslararası ortaçağ türk dönemi kazıları və sanat tarihi araştırmaları sempozyumu Sakarya-2016

9. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənın siyasi fikirlərində paralel istiqamətlər. ( sosialist və Milli dəyərlər konteksində) Gənc Türkoloqların I Türkoloji qurultayın 90 illiyinə həsr olunmuş “Müasir Türkoloji Tədqiqatlar: Problem və Prespektivlər” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın. Bakı 2017

10. ŞƏKI ŞƏHƏRININ  XVIII-XIX ƏSRLƏR DİNİ ABİDƏLƏRİ”. Gənc Alimlərin II Beynəlxalq Elmi Konfransı. 26-27 oktyabr, 2017-ci il. Azərbaycan Respublikası. Gəncə səhəri

11. Kuzeybatı Azerbaycada XVIII_XX yüzyıllarda sanat.(mezar taşları) Türkiyə Cümhuriyyətinin Qars şəhəri.  “Kafkazlarda Halk Kültürü” adlı beynəlxalq konfrans. 09-11 oktyabr 2017-ci il.

 

 

Məqalələr

 

1.     XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda siyasi hərəkatın istiqamətləri. Tarix və onun problemləri 2 Bakı 2016

2.     Cənubi Qafqaz seymi və osmanlı imperiyası ilə münasibətlər. Gənc tədqiqatçı. Elmi-praktiki jurnal, I cild, №1, 2015

3.     Bolşeviklərin 1917-ci il oktyabr çevrilişindən sonra Azərbaycanda siyasi vəziyyət. Pedoqoji universitet xəbərləri Bakı-2014, №4

4.     Bakı müsəlman milli şurasının müvəqqəti icraiyyə komitəsinin Azərbaycan milli hərəkatında rolu. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri 4/2014

5.     Rusiyada Şubat devreminden sonra Azerbaycan siyasi aydınlarının örgütlənməsi. Batman Universitesi Yaşam bilimleri dergisi, cilt 5/sayı 2

6.     Rusiyada 1917-ci il fevral inqilabından sonra Azərbaycanda siyasi fəallığın artması. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri 2/2014

7.     The Tension Between Turkey-Azerbaijan after the world war I. Contemporary Studies Inhumanities IASSR

8.     Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin xarici siyasəti. Gənc tədqiqatçıların elmi məqalələr toplusu, Bakı-2014

9.     Azərbaycanın ilk baş naziri: Fətəli xan Xoyski. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri 3/2013

10.  Cənubi Qafqaz seymi və Osmanlı imperiyası ilə münasibətlər. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi İncəsənət Dil və Ədəbiyyatı İnstitutu cild 5,№ 1

11.  Şəki qəzası XX əsrin 20-ci illərində. Elm və Həyat 4/2012

12.  Ümumrusiya müsəlmanlarının Moskva qurultayında Azərbaycan siyasi xadimlərinin rolu. Naxçıvan Dövlət Univrsiteti . elmi əsəsrlər. 2017 , N-02 (83)

13.  Zaqafqaziya dövlətçilik sistemində Azərbaycan siyasi xadimlərinin Bolşevik-daşnak siyasətinə qarşı mübarizəsi. Tarix və Onun problemləri (2) Bakı -2017

14.  Şəki qəzasında bolşeviklərin anti-milli və anti-dini siyasəti. Bakı İslam Universiteti . elmi Məcmuə.N 12 Bakı 2017

 

Pedaqoji fəaiyyət

2003-2017-cü illər Şəki şəhər 20 nömrəli tam orta məktəbi,

Tarix müəlimi

 

Digər fəaliyyət

2004-2010- “Çağdaş İntibah Gənc Maarifçilər İctimai birliyi”.sədr

 

Təltif və mükafatları:

1. 2009 cu il 30 sentyabr Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 505-   №li sərəncamı ilə “Tərəqqi medalı”

2. 2013 cü il 6 avqust Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham  Əliyevin 3044 №-li sərəncamı ilə “İlin Ən Yaxşı Müəllimi

3. AMEA-nın rəyasət heyətinin qərarı ilə “Nizami” döş nişanı

 

 

 

 

Əsas iş yeri və ünvanı: 

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi, L. Abdullayev küç, 24.

Vəzifəsi   

şöbə müdiri

 

Xidməti tel

(+02424) 6 04 11

                                                                    

Mobi tel

(+994 50) 876 55 22

Ev  

(024) 5 14  42

Elektron poçtu

raqimhist@mail.ru, raqimhistory@gmail.com