Məmmədli Akif Əlavəddin oğlu

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Balakən ş. Talavar kəndi

Təvəllüdü

31.1.1962

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

Elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasınınmövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 


5503.02

 Vətən Tarixi

 Azərbaycanın Şimal-Qərb Bölgəsinin Tarixi Abidələri (Təsviri və Təsnifatı)

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-     beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

16

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 1.  Balakən: Uzaq və yaxın tarix, Kitab Bakı, 1995 səhifə 40
 2. Məbədlər diyarının tarixi,  Kitab, Bakı 1999 səhifə 98
 3. Balakən-Zaqatala bölgəsi: tarixi, etniqrafiyası, Kitab, Bakı 2001 səhifə 160
 4. Balakən-Zaqatala bölgəsinin qədim tarixi abidələri, Kitab Bakı, 2006 
 5. Balakən-Zaqatala bölgəsinin tarixinə dair, Kitab Bakı, 2007 səhifə 147 
 6. Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsinin arxeologiyası və etnoqrafiyası, Kitab Bakı 2008 səhifə 160
 7. Haylalarda yaşayan tariximiz, Kitab AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnistitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə çap olunub, Bakı, 2013 səhifə 108
 8. Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsinin tarixi abidələri, Kitab, Monoqrafiya səhifə 228

Elmi əsərlərinin adları

 1. Şimal-Qərbi Azərbaycan: Tarixi abidələrdə və Haylarda yaşayan tariximiz. Elmi məqalə “Geostrategiya” jurnalı, № 01 (25) yanvar-fevral 2015, Bakı, səh 24-26. 
 2. Şimal-Qərbi Azərbaycan: Bölgənin tarixi-toponimlərin dili ilə. Elmi məqalə “Geostrategiya” № 03 (15) may-iyun 2013, Bakı, səh 35-39. 
 3. Şimal-Qərbi Azərbaycanın qədim tarixi abidələri və “Zaqatalanın Böyük möcüzəsi”. Elmi məqalə “Geostrategiya”     № 03 (09) may-iyun 2012, Bakı, səh 56-58. 
 4. Şimal-Qərbi Azərbaycanın tarixi abidələri və onların öyrənilməsinin əhəmiyyəti Elmi məqalə “Geostrategiya”    № 05 (05) iyul 2011, Bakı, səh 30-34. 
 5. Orta əsr şəhərimiz Qum haqqında nə bilirik? Elmi məqalə “Geostrategiya” № 01 (43) yanvar-fevral  2018, Bakı, səh 67-69. 
 6. Исторические памятники Северо-Западного Азербайджана. Elmi məqalə «Кавказ и Мир» Международный научный журнал, № 19, 2015. 3
 7. Böyük Qafqaz Səddinin tarixi və Katex abidələri Elmi məqalə “Geostrategiya”  № 01 (49) yanvar-fevral  2019, Bakı, səh 35-38. 
 8. Balakən kortalasının saxsı-təknə qəbirləri. Elmi məqalə  AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, Elmi məqalələr məcmuəsi, Bakı, Adiloğlu. 2002, səh 81-82. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 1986-cı il Balakən rayonu Qazma 2 saylı kənd tam orta məktəb , 1993-2021-ci illər ərzində Balakən Nəsimi adına şəhər 2 saylı tam orta məktəb.

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi , Azərbaycan Respublikası, Şəki ş., L. Abdullayev küç., 24.

Vəzifəsi

elmi işçi

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

 

Ev tel.

 (+994 24) 295-12-92

Faks

 

Elektron poçtu

 akif.memmedli@gmail.com