The employees of the Institute of Archeology of ANAS in Sheki.
Feb 12, 2019 | 04:10

On February 12, 2019 the director of the Institute of Archeology of ANAS Maise khanim and a group of employees had been to Sheki. They visited Fazil "Eternal silence" labyrinth. “başda AMEA Arxeologiya institutunun direktoru  Maisə xanım olmaqla, bir qrup emekdaşı Şəkidə olmuşlar. Onlar  Fazıl “Əbədi sükut” labrintini ziyarət etmişlər.  They remembered Nasib Mukhtarov’s spirit.