Саркарова  Улкар Насими

 

 

 

 

 

 

Место рождения       

Город Шаки

 

Дата рождения                        

08.09.1992

 

Образование

Бакинский университет для девушек

Университет Одлар Юрду

Ученая степень      

 

 

Ученое звание

 

 

 

Название кандидатской (PhD) диссертации:       

-          шифр специальности                                                    

-          наименование специальности

-          название темы

                                            

                                                                     

      

 

Отнашение Шекинского ханства с другими Азербайджанскими ханстовами и соседними странами.

5502.01

Обшая история

 

Отнашение Шекинского ханства с другими Азербайджанскими ханстовами и соседними странами.

 

Общее количество опубликованных научных работ: 

 

 

2

 

Названия научных работ

1.7. Uluslararası Çinden Adriyatike Sosyal Bilimlər Kongresi. Şəkinin müdafiə istehkamları və qalaları. 2018 Bakü.

 

2.Şəki “Xan Qəbristanlığı” Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində tarixi-epiqrafik mənbə kimi. Dünya Azərbaycanlıları: tarix və müasirlik. 3-cü Beynəlxalq elmi konfrans. Xülasələr. 21-22 dekabr 2018. Bakı şəhəri.

3. Sovet Azərbaycanın 20-30-cu illərində Şəki  qəzasında təhsil sisteminin inkişaf xüsusiyyətləri.

Основное место работы и адрес

 

НАНА ШНРЦ, ул. Л.Абдуллаев 24

 

Должность 

 

младший научный сотрудник

Дом.тел.

 

 

Моб. тел.    

                                                

 

Э-почта

 

ulker.serkerova@mail.ru