Sarkarova Ulkar Nasimi

 

 

 

 

 

 

Place of birth  

 

Shaki city

Date of birth

 

08.09.1992

 

Academic  Atainment

Baky Qızlar University

Odlar Yurdu University (master)

 

Scientific degree

 

 

Scientific title

 

 

 

Topic of PhD thesis

 

-          specialtycode

-          specialty  name

-          topic name

 

 

 

Relations of Shaki Khanate üith other Azerbaijani khanates and neighboring countries

5502.01

General history

Relations of Shaki Khanate with other Azerbaijani khanates and neighboring countries

 

 

Total number of printed scientific

publications:

 

 

2

 

Namesofscientificworks

1. 7. Uluslararası Çinden Adriyatike Sosyal Bilimlər Kongresi. Şəkinin müdafiə istehkamları və qalaları. 2018 Bakü.

2.Şəki “Xan Qəbristanlığı” Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində tarixi-epiqrafik mənbə kimi. Dünya Azərbaycanlıları: tarix və müasirlik. 3-cü Beynəlxalq elmi konfrans. Xülasələr. 21-22 dekabr 2018. Bakı şəhəri.

3.Sovet Azərbaycanın 20-30-cu illərində Şəki  qəzasında təhsil sisteminin inkişaf xüsusiyyətləri.

Main place of work and its address

ANAS Shaki Regional Scientific Centre, st:

L.Abdullayev , 24

 

Position

junior scientific worker

 

Home phone

 

 

Mobile

 

 

E-mail

 

ulker.serkerova@mail.ru