Atayeva Vəfa Elman qızı 

 

 

Anadan olduğu yer 

 

Ermənistan  Respublikası, Dilican rayonu

Təvəllüdü 

 

14.12.1981

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 

Azərbaycan  Dövlət  Neft Akademoyası

Elmi dərəcəsi

 

 

Elmi rütbəsi

 

 

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının

Mövzusu :

 

-          Ixtisasın şifri

-          Ixtisasın adı

-          Mövzunun adı

 

 

Zülal mənşəli liflər üçün təbii boyaq maddəsi kimi yarpaq toxumalarında yaranan antosian piqmentlərinin tədqiqi.

 

 

2406.01

Biofizika

 

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin sayı   

1

 

 

Elmi əsərlərin adları   

 

BACSA international conference”Climate

changes  and chemicals – the new sericulture

challinges@ “CLISERI” 2017, Sheki  

Azerbaycan, April  2nd – 7 th 2017, page

108-109

 

Əsas iş yeri və ünvanı 

 

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi, L.Abdullayev küç., 24

Vəzifəsi

 

Kiçik elmi işçi

Ev tel.

 

(+99424) 244 11 31

Mobil tel.

 

+99455) 869 02 16

Elektron poçtu

 

vefaatayeva81@gmail.com