Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri 

 

 

Təvəllüdü

 02.06.1987

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialı;

 Lənkaran Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

  

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda əhalinin məşğulluq  strukturu və onu təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətləri

 5403.01 

 İnsan coğrafiyası

 Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda əhalinin məşğulluq strukturu və onun təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

11

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

  

Elmi əsərlərinin adları

1.       “Şəki və Oğuz rayonları ərazisində intensivləşən səhralaşma prosesləri və onların aradan qaldırılması istiqamətində mübarizə tədbirləri”,  Bakı, Azərbaycan Aqrar Elmi №-3, 2015, səh. 128-131

2.      “Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda kənd əhalisinin məşğulluq problemi  və onun həlli yolları”,  Azərbaycan “Azərbaycan regionlarının coğrafi problemləri” Bakı, Respbulika Elmi-praktiki konfrans;  2016, səh. 142-146

 

3.       “Ultraviolet and visible spectroscopy for the analysis of crude extract of cotinus coggygria (cotinus coggygria scop; anacardiaceae)” 2016, Agricultural Sciences Volume VIII  Issue 19  Plovdiv, Jubilee Scientific Conference with International Participation Traditions and challenges facing agricultural education, science and business, Plovdiv Bulgaria, p.159-162

 

4.      “The role and significance of ecologically sustainable development of organic agriculture in solving population's employment problem  in the North -West part of  Azerbaijan”, 2016, Georgian Academy of Agricultural Sciences organizes International Scientific Conference: "Modern Technologies to Produce Ecologically Pure Products for Sustainable Development of Agriculture", Tbilisi, Georgia, p. 164-167

 

5.      “Kənd turizmi marketinqinin ekoloji və sosial-iqtisadi aspektləri”, 2016, “Azərbaycan respublikasinda demoqrafik inkişaf:    əhali məskunlaşmasinin perspektivləri və regional problemləri” Respublika elmi konfransı, Şəki, Azərbaycan, səh. 489-498

 

6.      “Socio-economic problems the development of sericulture in the north-west part of Azerbaijan”, 2017, 8th  BACSA International Conference –Climate changes and chemicals- the new sericulture challenges. CLISERI 2017 Sheki, Azerbaijan, p. 16-20

 

7.      “The North-West of Azerbaijan Sericulture Industry Development Conception”, 2017, 8th  BACSA International Conference –Climate changes and chemicals- the new sericulture challenges. CLISERI, 2-7 April 2017, Sheki, Azerbaijan, p. 164-167

 

8.      Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda əhalinin məşğulluğu, 2017, Akad. H.Əliyevin 110 illiyinə həsr olunan “İnsan və ətraf mühit münasibətləri” mövzusunda respublika elmi konfransı, 16-17 iyun, Lənkaran,Azərbaycan, səh.358-363

 

9.      “The role and importance the development of agrarian sector with the innovative ways for improving the socio-economic situation of the region's population”, 2017, Десятой международной научной конференции «Интернационализация высшего образования: вызовы и перспективы» Горийским государственны м учебным университетом 17-18 ноября 2017, Грузия, г. Гори

 

10.    “The role of natural disasters and technogenic accidents in the population`s settlement and their migration, 2017, Natural Disasters and Human life safety  (Abstracts of presentations), İnternational scientific-technical Conference, Azerbaijan University of Architecture and Construction, 04-06 December, 2017, Baku, Azerbaijan, p.166-167

 

11.    “Desertification and drought in semi-arid grayscale landscapes of Sheki-Zagatala region”, 2017, Natural Disasters and Human life safety  (Abstracts of presentations), İnternational scientific-technical Conference, Azerbaijan University of Architecture and Construction, 04-06 December, 2017, Baku, Azerbaijan, p. 273-274

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

2007-2008-ci illər Şəki fizika, riyaziyyat və humanitar təmayullü lisey, İngilis dili müəllimi

2012-2013-cü illər Ağdaş rayonu Qarağan-Şıxlar kənd  Y.Abdurrahmanov adına ümumi orta məktəb, Coğrafiya müəllimi

2013-2017-ci illər Şəkidə fizika, riyaziyyat və humanitar təmayullü lisey, Coğrafiya müəllimi

Digər fəaliyyəti 

  

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

Şəki Regional Elmi Mərkəzi 

Vəzifəsi

  Elmi işçi

Xidməti tel.

 (+02424) 6 04 11

Mobil tel.

 (+994 55) 526 96 65 

Ev tel.

 (+02424) 4 77 69

Faks

 

Elektron poçtu

 ismayil-aygun@mail.ru