Yusifova İradə Əlibalal qızı

 

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Şəki rayonu Baş Layısqı kəndi

Təvəllüdü

27.07.1967

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və ədəbiyyatı institutu

Elmi dərəcəsi

 

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 5718.01;  5716.01

Dünya

Mixail

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

37

 

 

 

Müəlliflikşəhadətnamələrininvəpatentlərinsayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Elmi əsərlərinin adları

 1. Axundzadəşünaslıga yeni töhfə Ədəbi əlaqələr.Toplu. Qartal nəşriyyatı. Azərbaycan. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu “ Xarici ölkələr ədəbiyyatı və ədəbi əlaqələr şöbəsi”VII Cild 2013, səh.104-115
 2. Lev Tolstoy irsindən Azərbaycan dilinə ilk tərcümələr. Ədəbi əlaqələr toplu VII buraxılış. “Elm və təhsil”.2014,səh.98-102
 3. ” Qədim Oguz yurdu- Baş Layısqı” ( Ensiklopedik toplu) Elmi redaktor. Bakı, “Ozan”, 2014. 528 səh. + rəngli 16 səh
 4. Y.Lermontov və Qafqaz. “Ədəbi əlaqələr” toplusu.AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu  IX buraxılış. Azərbaycan, AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. 2015, səh.121-126
 5. Mixail Şoloxovun qəhrəmanları-dövrünün mübarizləri yaxud qurbanları. Filologiya məsələləri. “Elm və təhsil” Azərbaycan AMEA M. Füzuli adına ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU.  2015, səh.411-415
 6. Şoloxovun əsərləri Azərbaycan ədəbi prosəsində. Filologiya məsələləri. “Elm və təhsil”. Azərbaycan,AM EA M. Füzuli adına ƏLYAZMALAR  İNSTİTUTU .  2016, səh.456-460
 7. Mixail Şoloxovun əsərlərində zaman və qəhrəman. “Ədəbi əlaqələr toplu. “Elm və təhsil”. Azərbaycan, AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. X cild. 2016, səh.259-263
 8. Şoloxovun əsərləri Azərbaycan ədəbi prosesində. Elmi məqalə. Filologiya məsələləri Bakı. 2016, səh.395-399.
 9. Azərbaycanşünaslıgın inkişaf mərhələləri və yolları. Azərbaycan filologiyası: İnkişafın yeni mərhələsi. Respublika Elmi konfransı, 2 noyabr Bakı-2016, səh. 311-31
 10. Azərbaycanşünaslıgın multikulturalizmdə rolu. Gənc Türkoloqların I Türkoloji Qurultayın 90 illiyinə həsr olunmuş “Müasir Türkoloji Tətqiqatlar” Problem və Perspektivlər” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları. 21-22 noyabr 2016-cı il. səh.127-128
 11. Поэт “ полюбивший мир и вечность, как родительский очаг”.Каспий qəzeti. Azərbaycan. 2016, səh.189-197
 12. ”Nurlu xatirələr işıgında” Elmi redaktor.  Bakı,  “Təhsil”,  2016,  248+ 24 səh.
 13. A. Şoloxovun “İnsanın taleyi” əsəri Azərbaycan dilində. Filologiya məsələləri.№ 6  “Elm və təhsil”.  Azərbaycan. AMEA M.Füzuli adına ƏLYAZMALAR  İNSTİTUTU. 2017, səh.342-347
 14. “Plyus bədii yaradıcılıq” Xəyal və həqiqət; Vətən; Vətənpərvər insan, (ədəbi almanax), İ kitab, “Elm və təhsil”, Bakı-2017, səh.312-315
 15. Azərbaycan-Rus ədəbi ələqələrində Səməd Vurgunun rolu. Səməd Vurgun-110.Elmi-praktik konfransın materialları. Bakı-“Sabah”, 6 dekabr 2017,  səh.57-65.
 16. Görkəmli elm fədaisi və təkrarsız insan. Ədəbi əlaqələrin görkəmli tədqiqatçısı ( Professor Vaqif Arzumanlı-70). Elmi-praktiki konfransın materialları (27 fevral 2017), Bakı-2017, səh.41-43.
 17. Mixail Aleksandroviç Şoloxov yaradıcılıgında humanizm. Ədəbi əlaqələr toplu XI buraxılış. “Elm və təhsil”. Azərbaycan. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu XI. 2017, səh.202-206
 18. “Biz də varıq ”. Şeirlər, “Avropa” nəşriyyatı-2017, səh.153-167.
 19. Mixail Şoloxovun “Sakit Don” və Süleyman Rəhimovun “Şamo” romanları. Filologiya Məsələləri. “Elm və təhsil. Azərbaycan. AMEA M. Füzuli adına ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU. №14 2018, səh.298-305
 20. Şoloxovun “Don hekayələri” və “İnsanın  taleyi” povestinin Azərbaycan tərcümələrində milli özünəməxsuslugun təsviri. Filologiya məsələləri. “Elm və təhsil”. Azərbaycan. AMEA M. Füzuli adına ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU. 18, 2018, səh.370-378
 21. Mixail Şoloxovun “Sakit Don” roman epopeyasının Azərbaycan dilinə tərcüməsi ilə baglı qeydlər. Beynəlxalq konfrans: Mədəniyyətlərarası dialoqda bədii ədəbiyyatın rolu.SDU. Sumqayıt 2018 (4-5 dekabr), səh. 401-403.
 22. “Plyus bədii yaradıcılıq” (ədəbi almanax) Elm və təhsil, Bakı-2018, səh. 140-144 , Ana; Düşüncələrim; Ruhun qidəsı
 23. Mixail Aləksandroviç Şoloxov və İsmayıl Şıxlı yaradıcılıgının müqayisəli-tipoloji təhlili (“Sakit Don” və Dəli Kür” romanları əs asında). Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq Beynəlxalq elmi jurna №1 “Elm və təhsil”. Azərbaycan. AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu. 2019, səh.182-186
 24. Переводы и переводчики М.А.Шолохова в Азербайджане. Международная научно-практическая конференция, “Вешенский вестник” Ростов-на Дону 2019, səh.311-318.
 25. Природа и пейзаж в “Донских рассказах “ М. Шолохова и их передача в Азербайджанских переводах. Язык и культура. Выпуск 22. Издательский дом Дмитрия Бураго. Ukrayna. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. 1 (196), 2019, səh.287-293
 26. Elmin və insanlıgın zirvəsində duran alim. Lyudmila Səmədova-75 AF Poliqr AF. Azərbaycan. AMEA Nizami Gəncəvi  adına Ədəbiyyat İnstitutu. 2019 səh.89-91
 27. Изучение творчества М. А. Шолохова и Азербайджанской литературы в новом ракурсе освещения EESJ (East European Science Journal) Jerozolimskie 85/21.02-001. Polşa. Warsaw.Poland 10(50) part 8, 2019, səh.49-53
 28. Mixail Şoloxov yaradıcılıgı Azərbaycan tərcümələrində. Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq Beynəlxalq elmi jurna №2. “Elm və təhsil”. Azərbaycan. AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu. 2019, səh.147-151
 29. Multikulturalizmin gənc nəclin tərbiyəsində rolu. Heydər Əliyev: Multikulturalizm və tolerantlıq ideologiyası. İİ Beynəlxalq Elmi konfrans. Bakı 6-8 may 2019-cu il, səh.214-215.
 30. Müasir dövrdə Azərbaycan ədəbiyyatının idealoji məsələləri. Umummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş AZƏRBAYCANŞÜNASLIGIN  AKTUAL PROBLEMLƏRİ. X Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 7 may 2019-cu il. səh. 471-473.
 31. İmadəddin Nəsiminin hürufilik konsepsiyasında söz (“Söz” qəzəlinin təhlili əsasında). Nəsimi-650. Ey Nəsimi, cahanı tutdu sözün...İmadəddin Nəsiminin 650 illiyinə həsr olunmuş II Beynəlxalq Elmi konfransın materialları. Bakı 8-11 dekabr 2019-cu il. səh.341-346.   
 32. Творческие и дружеские взаимосвязи М.А. Шолохова с тюркскими литературами. “Вешенский вестник” Ростов-на-Дону. 2020, 20, səh.307-318
 33. Mixail Şoloxovun həyat və yaradıcılıgının diqqətdən kənarda qalan səhifələri.Dünya ədəbiyyatı. Elmi baxış Bakı, 1/2020, səh.109-112.
 34. Şoloxovun Sakit Don əsərinin tərcüməsində linqvopoetik xüsusiyyətlər və orijinala yaxınlıq problemi. Konfrans  materialı. ELMİ İŞ. V Beynəlxalq Elmi Araşdırmalar Konfransı Bakı. 2021.səh51-55.
 35. P.Vaqifin Qarabag sarayı ilə baglılıgı rəvayətlər işıgında . Şuşa şəhərinin 270 illiyinə həsr olunmuş “Milli –mənəvi irsimizin təşəkkülündə Şuşa” mövzusunda respublika elmi konfransı. Azərbaycan İlahiyyət İnstitutu, Bakı, 5 may 2022-ci il.
 36. Müharibə mövzusu dünya ədəbiyyatında. (Mixail Aleksandroviç Şoloxovun yaradıcılıgı əsasında), ELMI IŞ. Beynəlxalq Elmi  jurnal , İMPAKT. FAKTOR:1.790  Bakı. 2022-ci il. Say: 5. Səh 51-58
 37. Zirvələrə gedən yolda. Uluslararası Bahtiyar Vahapzade Türk Dünyası Tarih, Kültür ve Edebiyat Kongresi. 03-04 iyun 2022, Şəki.
 38. “Dünya ədəbiyyatında müharibə mövzusu M.A.Şoloxovun yaradıcılığı əsasında” Məqalə Elmi iş.Beynəlxalq elmi jurnal. İmpakt Faktor.Cild 16, sayı 5 Bakı, 2022 ISSN: 2663-4619 Səh.51-57 İMPAKT FAKTOR DOI: https://www.doi.org/10.36719/2663-4619/78/51-57
 39. İ.Yusifova Zirvələrə gedən yolda” Konfrans materialı (məqalə) ISBN: 978-625-8377-85-9 Səh.69-74

Respublikabeynəlxalq və xarici ölkələrinelmi

qurumlarındaüzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif mükafatları

 

Əsasiş yerivə ünvanı

Şəki Regional Elmi Mərkəzi, L.Abdullayev küç., 24

Vəzifəsi

“Folklorşünaslıq və el sənətləri” şöbəsinin rəhbəri 

Xidmətitel.

 

Mobiltel.

(+99451) 620 – 00 - 01

Evtel.

 

Faks

 

Elektronpoçtu

 irada.yusifova@list.ru