Veb-site

 

  

Placeofbirth

The Republic of Azerbaijan, Sheki region

Dateofbirth

15.07.1975/

Education

 Azerbaijan Economik  Institute

Scientificdegree

 

Title

 

Topic of  PhD thesis:

-         specialty code

-         specialtyname

-         topicname

 

 

 

Total number of printed scientific publications:

-          number of scientific publications printed abroad:

-          number of papers  published in journals indexed and abstracted in international databases

8

 

 

Number of patents and certificates of authorship

 

Staff training:     

-  number of  PhD

- number of  Doctor of sciences 

 

Basicscientificachievements

 

Namesofscientificworks 

1.Yeni yaradılmış hibridlərdə heterozislik qüvvəsinin öyrənilməsi. Azərbaycan Aqrar Elmi.  №6. 2010.s.133-134.

2. Yeni yaradılmış hibridlərdə heterorozislik qüvvəsinin öyrənilməsi. Azərbaycan Aqrar Elmi. № 3.2011.s.59-60. 

3. İpəkçiliyin ölkə iqtisadiyyatına verdiyi səmərə.Azərbaycan Aqrar Elmi. № 2. 2014. s.174-176.

4.Tut ipəkqurdunun  Şəki-Zaqatala bölgəsinin iqlim şəraitinə uyğun   dözümlü xətlərin  yaradılması. Azərbaycan Aqrar Elmi.№2. 2016. Səh. 63-65.

5. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonundaipəkçiliyin inkişafının əhalinin məşğulluq probleminin həllində rolu. Azərbaycan respublikasında demoqrafiq inkişaf: əhali məskunlaşmasının perspektivləri və regional problemləri.Bakı. 2016. s. 365-371.

6. Cinsi məhsuldarlığın yaranmasına adaptiv seleksiyanın rolu. VIII "BACSA" beynəlxalq konfransı. 2-7 aprel 2017. s.124-127.

7.Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində ipəkçilik sənayesinin inkişaf konsepsiyası. VIII "BACSA" beynəlxalq konfransı. 2-7 aprel 2017. s.164-167.

8. Tut ipəkqurdunun yerli və intraduksiya olunmuş cinsləri arasında bioloji    göstəricilərinə görə heterozis qüvvəsinin təyin edilməsi. Azərbaycan  

AqrarElmi.№4. 2018.Səh. 52-54.

Membership with international and foreign scientific organizations

 

Pedagogicalactivity

 

Otheractivities

 

Awardsandprizes

 

Main place of work and its address

The Republic of Azerbaijan Sheki Regional Scientific Center

Position

 

Officephone

(+994 177) 2460411 

Mobile

(+994 70)707 70 90

Home phone

(+994 ) 24 98371

Fax

 

E-mail

aqil.mustafayev.75@mail.ru