Mingəçevir Dövlət Universitetidə Hoca Əhməd Yəsəvi adına VII Beynəlxalq Elmi Tədqiqatlar Konfransı
Fev 27, 2023 | 11:00

AMEA-nın Şəki REM-in "Ekoloji coğrafiya" şöbəsinin baş elmi işçisi coğ.ü.f.d. Qafqaz Ağabalayev Mingəçevir Dövlət Universitetində hibrid formada həyata keçirilən "HOCA AHMET YESEVİ" VII ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR kongresinde "Kiş çayının Qaynar və Damarçın qolları hövzələrində sellərin əmələgəlmə şəraiti" mövzusu ilə online iştirak etmişdir. Əməkdaşımıza uğurlar arzu edirik.