AMEA Şəki REM daha bir Beynəlxalq tədbirdə təmsil olundu
Mart 27, 2021 | 12:00

Folklorşünaslıq və el sənətləri şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, dosent Ulduz xanım Mürşüdova 26 mart 2021-ci il tarixində keçirilən 6. İKSAD  ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİndə  (SEÇENİ İSTVAN UNİVERSİTETİ, Budapeşt-Györ, MACARİSTAN) “Azərbaycan və Şimalı Amerika hindu folklorunda mistik güclər: müqayisəli təhlil” (MYSTERIOUS POWERS IN AZERBAIJAN AND NORTH AMERICAN NATIVES’ FOLKLORE: A COMPARATIVE STUDY) adlı məruzə ilə iştirak etmişdir. Hazırkı dövrdə mövcud pandemiya şəraiti səbəbindən onlayn formatda reallaşdırılan tədbirdə əməkdaşımızın məruzəsi maraqla qarşılanmış, iştirakçı sertifikatı göndərilmiş və məruzənin mətni konfrans materialları içərisinə salınmışdır. Ulduz xanımı təbrik edir və uğurlar diləyirik.