Cəbrayılova Nuranə Bəhram qızı                                                                                                                   

Anadan olduğu yer

  Şəki rayonu  Oxud  kəndi

 

Təvəllüdü

 07.06.1989

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

magistr

Pedaqoji fəaliyyəti

 ADPU-nun Şəki filialında Təbiət fənləri və tədrisi metodikası kafedrasının müəllimi

Əsas iş yeri və ünvanı

   Şəki şəhəri,  Rəsulzadə küçəsi, 305

Vəzifəsi

ADPU –nun Şəki filialınında müəllim

Xidməti tel.

 

Mobil tel.                                           

( 050) 601 05 74

Ev tel.

 24 30 3 05

Elektron poçtu

 cebrayilovanurane@ mail.ru

Çap olunmuş elmi əsərlərin

siyahısı

  1. Delphi-də verilənlər bazasının yaradılması .“Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi” jurnalı, Bakı,2015 №2səh. 39-45
  2. Tədris prosesində interaktiv texnologiyalardan istifadə zamanı ActivInspire proqramının imkanları. “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi” jurnalı Bakı,2015 №2səh.51-55

  3. Delphi-də bazaya məxsus cədvəllər arasında əlaqənin yaradılması. “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi” jurnalı Bakı,2016  №2 Səh. 42-46

  4. Delphi ilə MS Access verilənlər bazasının əlaqələndirilməsi. “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi” jurnalı, 2016 №3 Səh.58-63