Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri

  

Təvəllüdü

12.01. 1959

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu

Elmi dərəcəsi

 

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda turizm təsərrüfatının davamlı inkişafının iqtisadi-cografi əsasları

 5402.01

 Tarixi coğrafiya, siyasi və rekreasiya coğrafiyası

 Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda turizm təsərrüfatının davamlı inkişafının iqtisadi-cografi əsasları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 7

 

 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadrhazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Elmi əsərlərin adları

 

 1. “Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsində ekoloji problemlər və onların bir neçə həlli yolları” - Azərbaycan Aqrar Elmi jurnalı  № 2,   2014
 2. “Böyük Qafqazın cənub yamacı çaylarının sel fəaliyyətinə təsir edən təbii amillər” - Azərbaycan  Aqrar Elmi jurnalı  № 4, 2014
 3. “Şimal-Qərb bölgəsinin rekreasiya ehtiyyatları və turizm sahəsində onlardan istifadənin perspektivliyi” – Azərbaycan Respublikasında demoqrafik inkişaf: əhali məskunlaşmasının perspektivləri və regional problemləri, konfrans materialları-2016
 4. “Şin və Kiş çayları hövzələrində təhlükəli sel hadisələrinin yaranma səbəbləri” - Coğrafiya və Təbii Resurslar jurnalı,  Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri  № 1, 2017
 5. “Balakən və Kürmük çayları hövzələrində hidroloji şərait və sel fəaliyyəti” - Azərbaycan Aqrar Elmi jurnalı     № 2,   2017
 6. “Şəki-Zaqatala iqtisadi coğrafi rayonunda İpəkçiliyin turizm təsərrüfatının inkişafına təsiri yolları” –İqlim dəyişiklikləri və kimyəvi reagentlər- ipəkçilikdə yeni axtarışlar (BACSA),VIII Beynəlxalq konfransının materalları,   Şəki- 2017
 7. “Şəki-Zaqatala iqtisadi –coğrafi rayonunun davamlı inkişafında yeni ekoturizm obyektlərinin rolu”, “Coğrafiya və Təbii resurslar jurnalı”, №2, Bakı, 2018
 8. Шукюрова З.Ю, Шукюрлу Ю.Г, МустафабейлиГ.Л, Рагимов Ю.Р, “Реинтродукция выращенного дикого шелкопряда SATURNIA PYRI(LEPIDOPTERA; SATURNIIDAE) на охраняемую территорию в северо-западном регионе Азербайджана для поддержания и воостановления популяции” . Итоги и перспективы развития энтомологии в восточной европе. Сборник статей IV Международной научно-практической конференции, посвященной памяти А.М.Терешкина 1-3 декабр 2021 г., Минск Республика Беларусъ. Изд. А.Н.Вараксин,2021, Ст. 420-428
 9. Ağabalayev, “Kiş çayının Damarçın qolunda sel təhlükəli ərazilər və kənd təsərrüfatı əkinlərinin seldən mühafizə üsulları”. Coğrafiya və təbii resurslar, №2 (14) 2021, 4 səh.
 10. Rəhimov, Mustafabəyli.H, “Şəki-Zaqatala bölgəsinin bəzi landşaft növlərinin reqressiv ekocoğrafi təzahürləri və onların aradan qaldırılması yolları”. Coğrafiya və təbii resurslar, №3, 2021, 6 səh.
 11. Rəhimov, Z. İmrani. “Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda turizmin davamlı inkişafı və mövcud imkanlardan səmərəli istifadə yolları”. “Elm və Həyat” Elmi-populyar jurnalı №4, 2021, 3səh.

 

       

 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsinin mətbuat orqanı olan “Mədəniyyət qalası” qəzetinin redaksiyası.

Təltif mükafatları

 Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatının AHİK-nin təsis etdiyi “Qızıl qələm” mükafatı, 2011-ci il.

Əsas yeri ünvanı

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi , Azərbaycan Respublikası, Şəki ş., L.Abdullayev küç., 24.

Vəzifəsi

 Şöbə müdiri - “Ekoloji cografiya şöbəsi “

Xidməti tel.

(+02424) 6 04 11

Mobil tel.

(+994 55) 304 04 31

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

yusif59@mail.ru