Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri

Təvəllüdü

07.03.1991

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

 

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

Böyük Qafqazın cənub yamacının filizli ərazilərinin fitogeokimyası ( Balakən rayonu hüdudlarında )

 

2503.01

Geokimya, faydalı qazıntıların  geokimyəvi axtarış üsulları

Böyük Qafqazın cənub yamacının filizli ərazilərinin fitogeokimyası ( Balakən rayonu hüdudlarında )

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 7

 

 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadrhazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Elmi əsərlərin adları

1. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunun mineral sərvətləri – Azərbaycan Aqrar Elmi № 3 /Bakı. Azərbaycan/ 2015

2. Gil və lillərlə dərman bitkilərinin mikroelement tərkibi arasındakı qarşılıqlı əlaqələr və onların müalicəvi xüsusiyyətləri – Azərbaycan Aqrar Elmi № 5 /Bakı. Azərbaycan/ 2016

3. Ipəkçilikdə istifadə edilməsi nəzərdə tutulan tut ağaclarının proqressiv landşaft mərzlərində yerləşdirilməsinin elmi-praktiki əhəmiyyətinə dair – Azərbaycan Aqrar Elmi № 3 /Bakı. Azərbaycan/ 2017

 

4. About scientific-practical importance of being cultivated in progressive landscape surveys of mulberries that intended to use in sericulture – 8th BACSA international conference “Climate changes and chemicals – the new sericulture challenges” “CLISERI” /Sheki.  Azerbaijan/2017

5. Disertification and drought  in semi-arid graycale of Sheki-Zaqatala region – Natural Disasters and human life safety /Baku. Azerbaijan/ 2017

6. Balakənçay hövzəsinin bitkilərində mikroelementlərin paylanma xüsusiyyətinə dair – Geologiyanın aktual problemləri. BDU / Bakı. Azərbaycan/2018

7. Böyük Qafqazın cənub yamacı Şəki-Zaqatala bölgəsinə aid biogeokimyəvi zonaların fiziki-kimyəvi xassələrinə görə fərqləndirilməsi. ADAU-nun elmi əsərləri/ Gəncə.Azərbaycan/2019

 

 

        

 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif mükafatları

 

Əsas yeri ünvanı

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi , Azərbaycan Respublikası, Şəki ş., L.Abdullayev küç., 24.

Vəzifəsi

 Elmi işçi - “Landşaftşünaslıq şöbəsi “

Xidməti tel.

(+02424) 6 04 11

Mobil tel.

(+994 55)   2922980

Ev tel.

 (+2424) 6 07 76

Faks

 

Elektron poçtu

 etibar.letifov@mail.ru