Qəhrəmanov Murad Akif oğlu

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Şəki rayon Baltalı kəndi

Təvəllüdü

24.09.1992

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Tarix və coğrafiya müəllimliyi, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun (indiki ADPU-nun) Şəki filialı

(2010-2014)

magistr - İqtisadi və sosial coğrafiya, Lənkəran Dövlət Universiteti (2014-2016)

Elmi dərəcəsi

 

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

Böyük Qafqazın cənub yamacının filizli ərazilərinin fitogeokimyası ( Balakən rayonu hüdudlarında)

 

2503.01

Geokimya, faydalı qazıntıların  geokimyəvi axtarış üsulları

Böyük Qafqazın cənub yamacının filizli ərazilərinin fitogeokimyası ( Balakən rayonu hüdudlarında )

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

10 (4 tezis, 6 məqalə)

5 məqalə (4 Qazaxıstan, 1 Rusiya)

 

 

 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadrhazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Elmi əsərlərin adları

 1. Lənkəran – Astara iqtisadi rayonunun ekocoğrafi şəraitinin əhalinin məskunlaşmasına təsiri, (həmmüəllif: coğ.ü.f.d. S.Əzizov, E.Şabanov), “Ekologiya və həyat fəaliyyətinin mühafizəsi” üzrə “Sənaye İli”nə həsr olunmuş VIII ənənəvi Beynəlxalq elmi konfrans (Sumqayıt Dövlət Universiteti, “Azərkimya” istehsalat birliyi, AMEA-nın Polimer Materialları İnstitutu), Sumqayıt, Azərbaycan, 2014, səh. 216-220.
 2. Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun demoqrafik xüsusiyyətləri, (həmmüəllif: C.Səlimov), “Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümü”nə həsr olunmuş Magistrantların XV Respublika elmi konfransı (Sumqayıt Dövlət Universiteti), Sumqayıt, Azərbaycan, May 2015, səh. 352-354.
 3. Şəki-Zaqatala bölgəsinin torpaq növlərində kimyəvi tərkib müxtəlifliyinin ekocoğrafi amillərdən asılılığına dair, (həmmüəllif: geo-min ü.f.d. H.Mustafabəyli, A.Əliyeva), “Heyvandarlığın müasir problemləri və innovativ konsepsiyalar” Beynəlxalq Elmi-praktiki konfrans. Göygöl, Azərbaycan, 22-24 dekabr 2021. səh. 268-273. ISSN: 2707-4498
 4. Şəki-Zaqatala bölgəsi ərazisində biomüxtəlifliyin reqressiv landşaft dinamikası və səhralaşma prosesləri ilə əlaqələri, (həmmüəllif: geo-min ü.f.d. H.Mustafabəyli) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası “Şuşa və ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: gələcəyə baxış” mövzusunda Beynəlxalq konfrans (“Şuşa ili”nə həsr olunur) Bakı-Şuşa, Azərbaycan, 22-24 sentyabr 2022, səh. 65.
 5. Şəki-Zaqatala bölgəsinin landşaft qurşaqlarında intensivləşməkdə olan səhralaşmanın biogeokimyəvi üsullarla tədqiqinə dair, (həmmüəllif: geo-min ü.f.d. H.Mustafabəyli, A.Əliyeva), Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası “Şuşa və ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: gələcəyə baxış” mövzusunda Beynəlxalq konfrans (“Şuşa ili”nə həsr olunur) Bakı-Şuşa, Azərbaycan, 22-24 sentyabr 2022, səh. 255.
 6. Azərbaycanin Şəki-Zaqatala bölgəsinin torpaq növlərinin biogeokimyəvi xüsusiyyətləri, (həmmüəllif: geo-min ü.f.d. H.Mustafabəyli), “Elmdə sonsuz işıq” Beynəlxalq elmi-praktiki jurnal, 17 dekabr 2022, Almatı, Qazaxıstan. səh. 301–307. DOI 10.24412/2709-1201-2022-301-307
 7. Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsinin landşaft qurşaqlarında biogeokimyəvi proseslərin səciyyəvi xüsusiyyətləri, (həmmüəllif: geo-min ü.f.d. H.Mustafabəyli), “Elmdə sonsuz işıq” Beynəlxalq elmi-praktiki jurnal, 20 yanvar 2023, Almatı, Qazaxıstan. səh. 506–515. DOI 10.24412/2709-1201-2023-506-515
 8. Azərbaycanda urbanizasiya problemi, (həmmüəllif: geo-min ü.f.d. H.Mustafabəyli), “Elmdə sonsuz işıq” Beynəlxalq elmi-praktiki jurnal, 20 fevral 2023, Almatı, Qazaxıstan. səh. 448–456. DOI 10.24412/2709-1201-2023-448-456
 9. Биогеохимическая характеристика типов почв Шеки-Закатальского района Азербайджана, (həmmüəllif: geo-min ü.f.d. H.Mustafabəyli), “Təbii ehtiyatlar potensialı və deqradasiyaya uğramış landşaftların ekoloji reabilitasiyası” adlı Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans (A.A.Kadırov adına Çeçen Dövlət Universiteti), 17-18 mart 2023, Qroznı, Çeçenistan Respublikası, Rusiya. ISBN 978-5-91127-369-9 səh. 248–254. DOI: 10.36684/86-1-2023-248-254
 10. Biogeomorfosenozlar və onlarin səciyyəvi biogeokimyəvi və landşaft - ekocoğrafi xüsusiyyətləri, (həmmüəllif: geo-min ü.f.d. H.Mustafabəyli), “Elmdə sonsuz işıq” Beynəlxalq elmi-praktiki jurnal, 20 mart 2023, Almatı, Qazaxıstan. səh. 274–281. DOI 10.24412/2709-1201-2023-274-281

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

 • 2015-2016-cı illərdə Lənkəran rayonu Köhnə Gəgir kənd orta məktəbi, Coğrafiya müəllimi
 • 2016-2018-ci illərdə Lənkəran Dövlət Universiteti, akademik məsləhətçi
 • 2018-ci ildən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şəki filialı, “Təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası” kafedrası, Coğrafiya müəllimi

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 “2022-ci tədqiqat ilində çöl ekspedisiya işlərində fəal iştirakına görə” fəxri fərmanla təltif olunub.

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi , Azərbaycan Respublikası, Şəki ş., L.Abdullayev küç., 24.

Vəzifəsi

 Elmi işçi - “Landşaftşünaslıq şöbəsi “

Xidməti tel.

(+02424) 6 04 11

Mobil tel.

(+994 50) 655 69 39

Ev tel.

 

Faks  
Elektron poçt:

 m.qahramanov@shrem.science.az ;    m.xanov4@gmail.com