Məmmədova Təranə Yaşar                                                                                              

 

 

 

Anadan olduğu yer

Şəki şəhəri 

 

Təvəllüdü

02.09.1991  

 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakalavr – Azərbaycan Müəllimlər Universiteti Şəki filialı

Magistratura - Sumqayıt Dövlət Universiteti

 

Elmi dərəcəsi

Magistr  

 

Elmi rütbəsi

  Kiçik elmi işçi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

 

    

 5718.01

 Dünya ədəbiyyatı

 Klassik Şərq və Azərbaycan ədəbiyyatında nəsihətnamə janrı

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin sayı:

 

Elmi əsərlərin adı:

 

 

 

 

 

 

 

 

Əsas iş yeri və ünvanı:

 

3

 

Milli azadlıq mücahidi - Namiq Kamal. Magistrantların XV Respublika Elmi Konfransının Materialları, Sumqayıt-2015, səh: 705-706.

Namiq Kamalın tənzimat ədəbiyyatında yeri. Magistrantların XVI Respublika Elmi Konfransının Materialları, I hissə, Sumqayıt-2016 , səh: 505-507.

Azərbaycan ədəbiyyatında fantastik janrın problemləri.Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri.

Bakı-2018, səh: 351-353.

 

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi,

Abdullayev küç. 24 

Vəzifəsi:

Kiçik elmi işçi 

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

(+994 55) 524 84 87

Ev tel.

(+994 024) 246 04 51  

Faks

 

Elektron poçtu

terane873@gmail.com