Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri 

 

                                                           

Təvəllüdü

15.07.1975.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət İqtisadiyyat Universiteti

 “İdarəetmə”  fakültəsi.

Elmi dərəcəsi

 

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

 5401.01

İqtisadi Cografiya

 

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda baramaçılığın inkişafının ərazi təşkili.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

8

 

 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Elmi əsərlərinin adları

1.Yeni yaradılmış hibridlərdə heterozislik qüvvəsinin öyrənilməsi. Azərbaycan Aqrar Elmi.  №6. 2010.s.133-134.

2. Yeni yaradılmış hibridlərdə heterorozislik qüvvəsinin öyrənilməsi. Azərbaycan Aqrar Elmi. № 3.2011.s.59-60. 

3. İpəkçiliyin ölkə iqtisadiyyatına verdiyi səmərə.Azərbaycan Aqrar Elmi. № 2. 2014. s.174-176.

4.Tut ipəkqurdunun  Şəki-Zaqatala bölgəsinin iqlim şəraitinə uyğun   dözümlü xətlərin  yaradılması. Azərbaycan Aqrar Elmi.№2. 2016. Səh. 63-65.

5. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonundaipəkçiliyin inkişafının əhalinin məşğulluq probleminin həllində rolu. Azərbaycan respublikasında demoqrafiq inkişaf: əhali məskunlaşmasının perspektivləri və regional problemləri.Bakı. 2016. s. 365-371.

6. Cinsi məhsuldarlığın yaranmasına adaptiv seleksiyanın rolu. VIII "BACSA" beynəlxalq konfransı. 2-7 aprel 2017. s.124-127.

7.Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində ipəkçilik sənayesinin inkişaf konsepsiyası. VIII "BACSA" beynəlxalq konfransı. 2-7 aprel 2017. s.164-167.

8. Tut ipəkqurdunun yerli və intraduksiya olunmuş cinsləri arasında bioloji    göstəricilərinə görə heterozis qüvvəsinin təyin edilməsi. Azərbaycan  AqrarElmi.№4. 2018.Səh. 52-54.

Respublikabeynəlxalq və xarici ölkələrin elmi

                          qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

   AMEA-nın  ŞREM-in direktorunun  Fəxri Fərmanı.

Əsas iş yeri və ünvanı

  Şəki Regional Elmi Mərkəzi

Vəzifəsi

 

Xidməti tel.

(+994177 ) 2460411 

Mobil tel.

(+994 70) 707 70 90

Ev tel.

(+994) 2498371

Faks

 

Elektron poçtu

aqil.mustafayev.75@mail.ru