Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri 

 

                                                           

Təvəllüdü

15.07.1975.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət İqtisadiyyat Universiteti

 “İdarəetmə”  fakültəsi.

Elmi dərəcəsi

 

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

 5401.01

İqtisadi Cografiya

 

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda baramaçılığın inkişafının ərazi təşkili.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

8

 

 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Elmi əsərlərinin adları

1.Yeni yaradılmış hibridlərdə heterozislik qüvvəsinin öyrənilməsi. Azərbaycan Aqrar Elmi.  №6. 2010.s.133-134.

2. Yeni yaradılmış hibridlərdə heterorozislik qüvvəsinin öyrənilməsi. Azərbaycan Aqrar Elmi. № 3.2011.s.59-60. 

3. İpəkçiliyin ölkə iqtisadiyyatına verdiyi səmərə.Azərbaycan Aqrar Elmi. № 2. 2014. s.174-176.

4.Tut ipəkqurdunun  Şəki-Zaqatala bölgəsinin iqlim şəraitinə uyğun   dözümlü xətlərin  yaradılması. Azərbaycan Aqrar Elmi.№2. 2016. Səh. 63-65.

5. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonundaipəkçiliyin inkişafının əhalinin məşğulluq probleminin həllində rolu. Azərbaycan respublikasında demoqrafiq inkişaf: əhali məskunlaşmasının perspektivləri və regional problemləri.Bakı. 2016. s. 365-371.

6. Cinsi məhsuldarlığın yaranmasına adaptiv seleksiyanın rolu. VIII "BACSA" beynəlxalq konfransı. 2-7 aprel 2017. s.124-127.

7.Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində ipəkçilik sənayesinin inkişaf konsepsiyası. VIII "BACSA" beynəlxalq konfransı. 2-7 aprel 2017. s.164-167.

8. Tut ipəkqurdunun yerli və intraduksiya olunmuş cinsləri arasında bioloji    göstəricilərinə görə heterozis qüvvəsinin təyin edilməsi. Azərbaycan  AqrarElmi.№4. 2018.Səh. 52-54.

9. M.Bəkirov,A.G.Mustafayev,Ş.N.Əliyeva,R.Q.Bəkirli,S.F.Abdullayev.”Yeni yaradılmış tut ipəkqurdu cins və hibridlərində ekoloji  sabitlik  əmsallarının  təyin edilməsi”. AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu. Elmi əsərləri. 2017.   VI cild. №1-2 Səh. 204-208.

10. A.Babaxanov,Q.M.Bəkirov,A.G.Mustafayev,Z.Y.Şükürova. “Azərbaycanda baramaçılıq və ipəkçiliyin inkişafı və ərazi təşkilində Şəki-Zaqatala iqtisadi rayo-nunun rolu”. AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun 60 illik yubileyinə həsr olunmuş “İqtisadi artım və ictimai rifah” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans materialları.Bakı-2019. Səh. 318-322.

11. Səlimcanov,Q.M.Bəkirov,A.G.Mustafayev,Z.Y.Şükürova, R.Q.Bəkirli.“Значе-ние и роль развития шелководства и коконоводства в экономике Азербайджана”. Respublika elmi-praktiki konfrans. Düşənbə.Tacikistan respublikası.15-16 aprel 2021-ci il.Səh.39-45.

12. M.Bəkirov,Q.M.Məmmədov,A.G.Mustafayev,R.Q.Bəkirli.“Tut ipəkqurdunun rayonlaşdırılmış Çingiz, Yaqub, Çingiz x Yaqub, Yaqub x Çingiz cins və hibridlərinin iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi”. Aqrar sahədə elmi araşdırmalar və heyvandarlıqda innovasiyalar- Heyvandarlıq Elmi- Tədqiqat İnstitutu.Göygöl -2021. №4. Səh78-83.

13. M.Bəkirov,A.G.Mustafayev,T.Z.Cabbarov,Y.M.Bəkirova.“Tut ipəkqurdunun məhsuldar cinslərin yaradılmasında adaptiv seleksiyanın rolu”. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Baytarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu “Baytarlıq elmi XXI əsrdə -Gələcəyə doğru innovasiyalar” Beynəlxalq Elmi-Praktik konfrans. “Müəllim” nəşriyyatı Bakı-2021. 464 səhifə. Səh-383-386.

14. M.Bəkirov,A.G.Mustafayev,Z.Y.Şükürova. “The importance and role of sericulture development and silkworm breeding in the economy of Azerbaijan”. AMEA Həyat elmləri və biotibb jurnalı.Volume 4(77). No 1.2022. Səh.28-32.

15. H.Şükürlü,Z.Y.Şükürova,Q.M.Bəkirov,A.G.Mustafayev. “Sericulture situation of Azerbaijan”. İnternaional Symposium sustainable sericulture development. VAAS, Hanoi, Vietnam.19 oktyabr 2022-ci il.Səh. 85-88.

16. G.Mustafayev,E.P.Kərimova,S.Ə.Xəlifətova,V.M.Cəfərova.“Azərbaycan Res-publikası Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda baramaçılığın inkişafı və ona təsir edən amillər.” Beynəlxalq Elmi-Praktiki jurnal. “ELS” Qazağıstan Astana. 20 fevral 2023-cü il. Səh.245-250.

Respublikabeynəlxalq və xarici ölkələrin elmi

                          qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

   AMEA-nın  ŞREM-in direktorunun  Fəxri Fərmanı.

Əsas iş yeri və ünvanı

  Şəki Regional Elmi Mərkəzi

Vəzifəsi

 

Xidməti tel.

(+994177 ) 2460411 

Mobil tel.

(+994 70) 707 70 90

Ev tel.

(+994) 2498371

Faks

 

Elektron poçtu

aqil.mustafayev.75@mail.ru