Abdurahmanov Elşən Vaqif oğlu

 

Anadan olduğu yer 

 

Şəki şəhəri

Təvəllüdü 

 

25. 09. 1980

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 

BDU Tarix fakultəsi  (bakalavr-2001);

Sumqayıt Dövlət Universiteti (magistr-2007)

 

Elmi dərəcəsi

 

 

Elmi rütbəsi

 

 

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının

Mövzusu :

-        Ixtisasın şifri

-        Ixtisasın adı

-        Mövzunun adı

 

 

Şəkinin III-VIII əsr abidələrinin tarixi-arxeoloji tədqiqi

 

 

5505.02 – Arxeologiya

Arxeologiya və etnoqrafiya

Şəkinin III-VIII əsr abidələrinin tarixi-arxeoloji tədqiqi

 

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin sayı   

 

 16

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

2

Əsas elmi nailiyyətləri

Rəşid bəy Əfəndiyev. “Arvad Məsələsi kitabı”. Tərtibçi.

 

 

Elmi əsərlərin adları   

 

1. Ay daş atan bəxtəvər... AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi məcmuəsi IX Respublika elmi konfransının materialları buraxılış ( XI ) Bakı 2008.s. 178-187.

2. Azərbaycanda Sufilik və Nəqşibəndilik. II Uluslararası Həmzə Nigari Sempoziumu Bakı 2014 s.33-34: (tezis). Konfrans materialı çapda

3. Şəki qəzasında erməni fiktnəkarlığı. Qondarma Erməni soyqrımı Faktlar həqiqətlər. 18 aprel, 2015-ci il, Bakı, Azərbaycan Universiteti. Konfrans materialı.

4. Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığında milli-azadlıq ideyaları.Xalq şairi B. Vahabzadənin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Şəki-2015 s. 82-87. Konfrans materialı.

5. Şəki və ətraf kəndlərdə mövcud pir və ziyarətgahlar. III Uluslalarası Kültür-Sanat, Folklor konqresi / Sanat Etkinlikleri.  Rostov-na-Don. Rusiya Federasiyası 23-25 aprel, 2015-ci il; səh 191-197.

6. Azərbaycan-Türk mifologiyasında mövcud dini adət və inaclara bir nəzər. IV International Turkish World/ Economik Form. 7-9 may 2015. Türkiyə respublikası, Çorum şəhəri.

8. 1918-ci ildə Şəki qəzasında ermənilərin təxribatçı siyasəti. Azərbaycan və Şərqi Anadoluda Türk-Müsəlman Əhaliyə Qarşı Soyqırımları. III Beynəlxalq Elmi Konfrans. Azərbaycan Respublikası, Şamaxı şəhəri. 07-10 aprel, 2016. Səh 441-446.

9. Azərbaycanın Şimal-Qərb Bölgəsinin Dini Abidələri Türk mifik Təfəkkürü Konteksində. III Beynəlxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumu. Bakı 25-27 may, 2016. III cild, Səh. 69-74.

10. Qax-Kürmük məbədi Azərbaycanda multikulturalizmin nümunəsi kimi. Azərbaycan Respublikasında Demoqrafik İnkişaf: Əhali Məskunlaşmasının Perspektivləri və Regional Problemləri. Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri. 12-13 sentyabr, 2016.

11. Kuzeybatı Azerbaycan'da Dini - Arkeolojik Anıtlar Ve Totemist Inançlar. XX Uluslararası Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu. Sakarya 02-05 Kasım 2016. Tezis səh. 60. Məqalə çapda.

12. Şimal-Qərbi Azərbaycanın dini-qəbirüstü abidələrinin spesifik xüsusiyyətləri. I Türkoloji Qurultayın 90 Illiyinə Həsr Olunmuş “Müasir Türkoloji Tədqiqatlar: Problem və Perspektivlər” Mövzusunda Gənc Türkoloqların Beynəlxalq Elmi Konfransı. Bakı 21-22 Noyabr 2016.

 

13. Azerbaycan Halk Kültüründe Taşla Bağli İnançlar” (Kuzeybati Bölgesinden Alinmiş Arkeoloji, Etnografik Bilgiler Ve Folklor Örnekleri Esasinda).Türkiyə Cümhuriyyətinin Qars şəhəri.  “Kafkazlarda Halk Kültürü” adlı beynəlxalq konfrans. Mövzu: “09-11 oktyabr 2017-ci il. Məqalə çapda.

14. Şəki şəhərinin  XVIII-XIX əsrlər dini abidələri”.Gənc Alimlərin II Beynəlxalq Elmi Konfransı. 26-27 oktyabr, 2017-ci il. Azərbaycan Respublikası. Gəncə şəhəri.Mövzu:. Gəncə 2017, səh. 13-

Məqalələr

 

1. Sovet Hakimiyyətinin Milli Və Dini Geyimlərlə Bağlı Siyasətinə Bir Nəzər. Bakı İslam Universiteti. Elmi məcmuə, № 9, 2014, səh. 165-170.

2. Şəki şəhəri və ətraf kəndlərdə pirlər və ziyarətgahlar. Azərbaycan arxeologiyası. Bakı 2014. Cild 17 №1, səh.99-107.

3. Şəkinin bəzi görkəmli din xadimləri və ziyalıları. Bakı İslam Universiteti. Elmi məcmuə, № 10, 2015, səh. 194-204.

4. Şəki Şəhərindəki Bəzi Məscid və Mədrəsələr. Bakı İslam Universiteti. Elmi məcmuə, № 11, 2016, səh. 103-112.

5. 20-30-cu illər Sovet Azərbaycanının Şəki qəzasında milli-mənəvi dəyərlərə, dini adət və mərasimlərə münasibət. Bakı İslam Universiteti. Elmi məcmuə, № 11, 2017, səh. 219-232.

 

Pedaqoji fəaiyyət

2001-2003-cü illər Şəki şəhər Qudula kənd tam orta məktəbi, Tarix müəlimi

2003-2017-ci illər Şəki şəhər tam orta məktəbi, Tarix müəllimi

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi, L. Abdullayev küç, 24.

Vəzifəsi  

Elmi işçi

Xidməti tel

(+02424) 6 04 11

 

Mobi tel

(+994 55) 760 47 87

 

Elektron poçtu  

abdurrahmanov.elshen@mail.ru