Sərkərova Ülkər Nəsimi qızı

 

 

 

 

 

 

 

Anadan olduğu yer 

 

Şəki şəhəri

 

Təvəllüdü 

 

08.09.1992

 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 

Bakı Qızlar Universiteti

Odlar Yurdu Universiteti (magistr)

 

Elmi dərəcəsi

 

 

Elmi rütbəsi

 

 

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının

Mövzusu :

-          Ixtisasın şifri

-          Ixtisasın adı

-          Mövzunun adı

 

 

Şəki xanlığının digər Azərbaycan xanlıqları və qonşu ölkələrlə münasibətləri

 

5502.01

Ümumi Tarix

Şəki xanlığının digər Azərbaycan xanlıqları və qonşu ölkələrlə münasibətləri

 

 

 

 

 

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin sayı   

 

 2

 

Elmi əsərlərin adları   

1. 7. Uluslararası Çinden Adriyatike Sosyal Bilimlər Kongresi. Şəkinin müdafiə istehkamları və qalaları. 2018 Bakü.

2.Şəki “Xan Qəbristanlığı” Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində tarixi-epiqrafik mənbə kimi. Dünya Azərbaycanlıları: tarix və müasirlik. 3-cü Beynəlxalq elmi konfrans. Xülasələr. 21-22 dekabr 2018. Bakı şəhəri.

3.Sovet Azərbaycanın 20-30-cu illərində Şəki  qəzasında təhsil sisteminin inkişaf xüsusiyyətləri.

 

Elmi əsərlərin adları   

 

 

Əsas iş yeri və ünvanı 

 

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi, L.Abdullayev küç., 24

Vəzifəsi

 

Kiçik elmi işçi

Ev tel.

 

 

Mobil tel.

 

 

Elektron poçtu

 

ulker.serkerova@mail.ru