Zakirova Pakizə İsrayıl qızı

 

 

Anadan olduğu yer

AzərbaycanRespublikası, Şəkişəhəri 

Təvəllüdü

07.09.1979

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universitetinin Şəki filialı,

(1997-2001 – bakalavr)

Bakı DövlətUniversiteti,   (2001-2003 magistr)

Elmi dərəcəsi

 

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

“Arif Abdullazadənin poeziyası”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

14

 

1

 

Müəlliflikşəhadətnamələrininvəpatentlərinsayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Elmi əsərlərinin adları

1.     Cek Londonun əsərlərində heyvan obrazları. Azərbaycan-Avropa ədəbi-mədəni əlaqələr mərkəzi. Elmi-nəzəri konfrans. “Kontekst” , II toplu. Bakı, 2002

  1. CekLondonun “Şimalhekayələri” silsiləsi. “Azərbaycanfilologiyası”. Gənctədqiqatçılarınelmikonfransınınməqaləvətezisləri (IV kitab). Bakı, 2002
  2. Cek Londonun yaradıcılığı və dövrün ədəbi cərəyanları. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XV respublika konfransının materialları. Bakı, 2011
  3. Əhməd Cəmilin uşaq şeirlərinin dili və üslub xüsusiyyətləri. II Beynəlxalq Türk Xalqları Uşaq Ədəbiyyatı Konqresi. Tezislər. Bakı, 2012
  4. Arif Abdullazadənin “Qanlı yaddaş” romanının ideya və məzmun xüsusiyyətləri. Gənc Tədqiqatçıların III Beynəlxalq elmi konfransı (II kitab) Bakı, 2015
  5. Древние корни наследия традиционного ремесла в Шекинском регионе Азербайджана и его современное состояние. Uluslararası Kültür, Sanat, Folklor KonqresiSanat etkinlikleri. Rusiya, Rostov na-Donu, 2015
  6. Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasında bədii  təzad. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Şəki, 2015
  7. HüseynCavidindramlarındaqadındünyası. “Hüseyn Cavid əsərlərinin gənc nəslin tərbiyəsində rolu” (Hüseyn Cavid 133). Respublikaelmikonfransınınmaterialları. Bakı, 2015
  8. Древние корни наследия традиционного ремесла в Шекинском регионе Азербайджана и его современное состояние. AzərbaycanArxeologiyasıvəEtnoqrafiyası, 2015, № 2

10.  Arif Abdullazadə yaradıcılığında Türkiyə mövzusu. III Beynəlxalq Həmzə Nigari Türk Dünyası Mədəni İrsi Simpoziumu, Şamaxı, 2017   

11.  Laylalarımızın bəzi məzmun xüsusiyyətlərinə dair . Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 və hakimiyyətə qayıdışının 24-cü ildönümünə həsr olunmuş “Milli-mənəvi dəyərlərin qorunması Heydər Əliyevin amalı idi” mövzusunda V Beynəlxalq Elmi Konfrans. Şamaxı, 23 iyun, 2017. Səh.330-335

12.  Arif Abdullazadənin poetik nitqində müraciət bildirən sözlər. Gənc Alimlərin II Beynəlxalq Elmi Konfransı. Gəncə, 26-27 oktyabr, 2017

13.  Arif Abdullazadənin poeziyasında insan.“Filologiya məsələləri” jurnalı, 2017, № 18

14.Arif Abdullazadənin poetik nitqinin bəzi xüsusiyyətlərinə dair. “İpək yolu”Jurnalı, 2018, № 1.

Respublikabeynəlxalq və xarici ölkələrinelmi

qurumlarındaüzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 ADPU-nun Şəki filialında müəllim, baş müəllim (2003-2018)

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif mükafatları

 

Əsasiş yerivə ünvanı

Şəki Regional Elmi Mərkəzi, L.Abdullayev küç., 24

Vəzifəsi

“Folklorşünaslıq və el sənətləri” şöbəsinin rəhbəri 

Xidmətitel.

 

Mobiltel.

(+99455) 623 73 53

Evtel.

(+99424) 245 12 70

Faks

 

Elektronpoçtu

zakirova.pakize@mail.ru