Əliyeva Pakizə İsrayıl qızı

 

 

Anadan olduğu yer

AzərbaycanRespublikası, Şəkişəhəri 

Təvəllüdü

07.09.1979

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universitetinin Şəki filialı,

(1997-2001 – bakalavr)

Bakı DövlətUniversiteti,   (2001-2003 magistr)

Elmi dərəcəsi

 

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

“Arif Abdullazadənin poeziyası”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

23

 

1

 

Müəlliflikşəhadətnamələrininvəpatentlərinsayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Elmi əsərlərinin adları

 1. Cek Londonun əsərlərində heyvan obrazları. Azərbaycan-Avropa ədəbi-mədəni əlaqələr mərkəzi. Elmi-nəzəri konfransın materialları. “Kontekst” , II toplu. Bakı, 2002, səh. 101-104
 2. Cek Londonun “Şimal hekayələri” silsiləsi. “Azərbaycan filologiyası”. Gənc tədqiqatçıların elmi konfransının məqalə və tezisləri (IV kitab). Bakı, 2002, səh.54-57
 3. Cek Londonun yaradıcılığı və dövrün ədəbi cərəyanları. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XV respublika konfransının materialları. Bakı, 2011, səh.216-217
 4. Əhməd Cəmilin uşaq şeirlərinin dili və üslub xüsusiyyətləri. II Beynəlxalq Türk Xalqları Uşaq Ədəbiyyatı Konqresi. Tezislər. Bakı, 2012, Səh.42-43
 5. Arif Abdullazadənin “Qanlı yaddaş” romanının ideya və məzmun xüsusiyyətləri. Gənc Tədqiqatçıların III Beynəlxalq elmi konfransının materialları (II kitab) Bakı, 2015, Səh.909-910
 6. Древние корни наследия традиционного ремесла в Шекинском регионе Азербайджана и его современное состояние. Uluslararası Kültür, Sanat, Folklor KonqresiSanat etkinlikleri. Rusiya, Rostov na-Donu, 2015, Səh. 347-354
 7. Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasında bədii təzad. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Şəki, 2015, Səh. 76-81
 8. Hüseyn Cavidin dramlarında qadın dünyası. “Hüseyn Cavid əsərlərinin gənc nəslin tərbiyəsində rolu” (Hüseyn Cavid 133). Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2015, Səh. 80-84
 9. Древние корни наследия традиционного ремесла в Шекинском регионе Азербайджана и его современное состояние. Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası, 2015, № 2, Səh. 225-232
 10. Arif Abdullazadə yaradıcılığında Türkiyə mövzusu. III Beynəlxalq Həmzə Nigari Türk Dünyası Mədəni İrsi Simpoziumunun materialları, Şamaxı, 2017, Səh.581-585
 11. Laylalarımızın bəzi məzmun xüsusiyyətlərinə dair . Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 və hakimiyyətə qayıdışının 24-cü ildönümünə həsr olunmuş “Milli-mənəvi dəyərlərin qorunması Heydər Əliyevin amalı idi” mövzusunda V Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Şamaxı, 23 iyun, 2017. Səh.330-335
 12. Arif Abdullazadənin poetik nitqində müraciət bildirən sözlər. Gənc Alimlərin II Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Gəncə, 26-27 oktyabr, 2017, Səh. 391-393
 13. Arif Abdullazadənin poeziyasında insan. “Filologiya məsələləri” jurnalı, 2017, № 18, Səh.394-401
 14. Arif Abdullazadənin poetik nitqinin bəzi xüsusiyyətlərinə dair. “İpək yolu”Jurnalı, 2018, № 1, Səh.171-176
 15. İnklüziv təhsilin Azərbaycan modeli. BDU-nun Karlova Universiteti və Komenski adına Milli pedaqogika muzey və kitabxanası (Çex Respublikası, Praqa) ilə birlikdə təşkil etdiyi “Böyük çex pedaqoqu Yan Amos Komenski: təhsildə klassik və müasir yanaşmalar” mövzusunda Beynəlxalq Konfransın Materialları. Bakı, 4-5 aprel 2019, səh. 378 -380
 16. Arif Abdullazadə - alim-şair. BDU-nun və Filologiya fakültəsinin yaranmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının inkişafında Bakı Dövlət Universitetinin rolu” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. səh. 68-69
 17. Arif Abdullazadə yaradıcılığı və Mirzə Cəlil irsi. Al-Farabi V Beynəlxalq Sosial Elmlər Konfransı, Konfrans kitabı. Bakı, 1-4 avqust 2019-cu il, səh. 30
 18. Şəki dialektində işlənən rus mənşəli alınma sözlər. Elmi xəbərlər. Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası. Gəncə Dövlət Universiteti. № 3 2019. Səh.403-410
 19. Arif Abdullazadə poeziyasında Allah. Nəriman Nərimanovun anadan olmasının 150 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasir dövrdə mədəniyyətlərin dialoqu” adlı IV Beynəlxalq elmi konfrans, Batumi, Gürcüstan, 25-26 may 2020-ci il. Səh. 117-127
 20. “Qatarla uçmaqdan yorulan durna”. Arif Abdullazadə. Qatarla uçmaqdan yorulan durna. Bakı, “Mücrü” nəşriyyatı, 2020, səh.4-8 (həm də kitabın tərtibçisi)
 21. Arif Abdullazadə poeziyasının mövzu əhatəsi. I Bakı Beynəlxalq Elmi Araşdırmalar Konqresinin materailları, AMEA Folklor İnstitutu, Bakı, 21-22 avqust 2020-ci il. səh. 137-148
 22. Arif Abdullazadə poeziyasında folklordan bəhrələnmə. I Bakı Beynəlxalq Elmi Araşdırmalar Konqresinin materailları, AMEA Folklor İnstitutu, Bakı, 21-22 avqust 2020-ci il. səh. 149-158
 23. Arif Abdullazadənin “Ulu Qorqud” poeması. 3. ULUSLARARASI DEDE KORKUD TERK KÜLTÜRÜ, TARİHİ ve EDEBİYYATI KONQRESİ, AMEA Folklor İnstitutu, Bakı,18-20 sentyabr 2020-ci il. səh. 133-148

Respublikabeynəlxalq və xarici ölkələrinelmi

qurumlarındaüzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 ADPU-nun Şəki filialında müəllim, baş müəllim (2003-2018)

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif mükafatları

 

Əsasiş yerivə ünvanı

Şəki Regional Elmi Mərkəzi, L.Abdullayev küç., 24

Vəzifəsi

“Folklorşünaslıq və el sənətləri” şöbəsinin rəhbəri 

Xidmətitel.

 

Mobiltel.

(+99455) 623 73 53

Evtel.

(+99424) 245 20 16

Faks

 

Elektronpoçtu

zakirova.pakize@mail.ru