Süleymanov  Əli Abdulsalam oğlu

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Balakən ş. Katex kəndi

  

Təvəllüdü

01.05.1930

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Elmi dərəcəsi

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

Aparıcı elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasınınmövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 


5801.01

 

Pedaqogika

 

Kəndli gənclər məktəbdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-     beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

30

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Şəki Regional Elmi Mərkəzində işədiyi dövürdə bir neçə kitab və məqalələrin müəllifi olmuşdur. 1989-cu ilə qədər məktəb direktoru, rayon qəzeti redaktoru, “ Sovet kəndi” qəzetinin zona müxbiri vəzifələrində işləmiş, SSRİ Jurnalistlər İttifaqının, Respublika Jurnalistlər Birliyinin üzvü olmuşdur. O, həmçinin Azərbaycan dilinin tədrisi ilə əlaqədar bir sıra metodik yazıların müəllifi olmuşdur.

2014-cü ildə “Babaların hikmət xəzinəsi” adlı kitabın və 2016-cı ildə “Regional folklor antologiyası” adlı kitabların müəllifidir.

Elmi əsərlərinin adları

1.      Milli azlıqların folklor irsinin toplanması, nəşri və tədqiqi problemləri. “Azərbaycan folkloru” dərgisi. Bakı-Sabah-1994, səh 95-98

2.      Şəki-Zaqatala folklore – Azərbaycan Folklor antologiyası XIII cild. Bakı-2005

3.      “Babaların hikmət xəzinəsi (milli azlıqların folkloru)” “Prostorqq” nəşriyyatı, Bakı-2011

4.      “Zaqatala çələngi” – “Elm və təhsil”- Bakı 2014

5.      “Sarıbaşın folklor dünyası” – “Folklor və etnoqrafiya” jurnalı, Bakı-2013, №3 səh 45-61

6.      Zaqatala folklorunda “Seyran” mərasimi – “Folklor və etnoqrafiya” jurnalı, Bakı- 2014, №1-2 səh 20-25

7.      Balakən folkloru – “Folklor və etnoqrafiya” jurnalı, Bakı-2015, səh 66-76

8.      Zaqatala-Balakən bölgəsində aşıq ədəbiyyatı – “Folklor və etnoqrafiya” jurnalı, Bakı-2015, №2 səh 28-39

9.      “Bayatılarımızın yer-yurd yaddaşı” – “Folklor və etnoqrafiya” jurnalı, Baskı-2016, №2 səh 42-51

10.  “Region folkloru antologiyası” (Qax, Zaqatala, Balakən folkloru. Hazırda çapdadır)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 Azərbaycan Jurnalistlər birliyinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

 ADPU  Şəki filialı

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 Qırmızı əmək bayrağı ordeni, medallar

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi , Azərbaycan Respublikası, Şəki ş., L. Abdullayev küç., 24.

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.

(+994 24) 246-17-12 

Mobil tel.

(+994 50) 366-30-48

Ev tel.

 (+994 24) 225-23-48

Faks

 

Elektron poçtu