Bəkirov Qüdürət Məmməd oğlu

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri 

  

Təvəllüdü

11.06.1961

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Lenin adına Pedaqoji İnstitutunun biologiya fakultəsi

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

24.09.01.

 

Genetika

Yerli və introduksiya olunmuş tut ipəkqurdu (Bombyx mori L) cinsləri arasındakı hibridlərdə heterozisliyin öyrənilməsi”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

28

 

4

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 8

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

1.    Tut ipəkqurdu cinsi ŞZEM-4. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə 00143 № li müəlliflik şəhadətnaməsi verilib. 27 aprel 2011-ci il

2.    Tut ipəkqurdu hibridi GE-143 x ŞZEM-4. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə 00141 № li müəlliflik şəhadətnaməsi verilib. 27 aprel 2011-ci il

3.    Tut ipəkqurdu cinsi GE-143. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə 00144 № li müəlliflik şəhadətnaməsi verilib. 27 aprel 2011-ci il

4.    Tut ipəkqurdu hibridi  ŞZEM-4 x GE-143. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə00142 № li müəlliflik şəhadətnaməsi verilib. 27 aprel 2011-ci il

5.    Tut ipəkqurdu hibridi GE-143 x ŞZEM-4. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə 00141№li patent verilib. 27 aprel 2011-ci il

6.    Tut ipəkqurdu hibridi  ŞZEM-4 x GE-143. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə 00142 № li patent verilib. 27 aprel 2011-ci il

7.    Tut ipəkqurdu cinsi ŞZEM-4. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə 00143 № li patent verilib. 27 aprel 2011-ci il

8.    Tut ipəkqurdu cinsi GE-143. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə 00144 № li patent verilib. 27 aprel 2011-ci il

Elmi əsərlərinin adları

1. Müxtəlif mənşəli tut ipəkqurdu cinslərinin bioloji və texnoloji      nişanələrinin öyrənilməsi. AMEA Azərbaycan genetiklər və seleksiyaçılar cəmiyyətinin VII qurultayının materialları. Bakı–1998.s.41-44.

2. Tut ipəkqurdunun genetik ehtiyatının zənginləşdirilməsində klassik üsulların istifadəsi. AMEA I beynəlxalq elmi konfrans. Bio-müxtəlifliyin genetik ehtiyatları. Bakı – 2006 s.229-230.

3.İstehsalat üçün yeni yüksək məhsuldar tut ipəkqurdu hibridlərinin bioloji göstəricilərinin öyrənilməsi. AMEA. Məruzələr.LXVI cild №3.2010.s.99-103.

4.Yerli şəraitə uyğun məhsuldar hibridlərin yaradılması. AMEA Gəncə Regional elm mərkəzi. Xəbərlər məcmuəsi.  №39.2010.s.76-78.

5.Müxtəlif coğrafi mühit şəraitindən gətirilmiş cinslərin bioloji göstəricilərinin öyrənilməsi. Azərbaycan Aqrar Elmi.  №3-4.2010.s.35.

6. İstehsalat üçün yeni yüksək məhsuldar tutipəkqurdu hibridlərinin texnoloji göstəricilərinin öyrənilməsi. Azərbaycan Aqrar Elmi. №5. 2010.

7.Yeni yaradılmış hibridlərdə heterozislik qüvvəsinin öyrənilməsi. Azərbaycan Aqrar Elmi.  №6 .2010.s.133-134.

8.Активность трансаминаз в грене и гемолимфе некоторых пород и линии тутового шелкопряда. Azərbaycan Aqrar Elmi. № 1.2011.s.93-94.

9.Yeni yaradılmış hibridlərdə heterorozislik qüvvəsinin öyrənilməsi. Azərbaycan Aqrar Elmi. № 3.2011.s.59-60.

10.Kəpənəyin yaşama qabiliyyətinin toxum verməsinə təsiri. Aqrar elminin Xəbərçisi jurnalı. Ukrayna. Kiyev. №3.2011.s.42.  

11.Yüksək məhsuldarlığa malik tut ipəkqurdu hibridlərinin istehsalat sınağının nəticələri. AMEA Genetik Ehtiyatlar institutu elmi əsərləri II cild Bakı -2010.s.331-334.

12.Tut ipəkqurdu cinsi ŞZEM-4. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə 00143 № li müəlliflik şəhadətnaməsi verilib. 27 aprel 2011-ci il

13.Tut ipəkqurdu hibridi GE-143 x ŞZEM-4. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə 00141 № li müəlliflik şəhadətnaməsi verilib. 27 aprel 2011-ci il

14.Tut ipəkqurdu cinsi GE-143. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə 00144 № li müəlliflik şəhadətnaməsi verilib. 27 aprel 2011-ci il

15.Tut ipəkqurdu hibridi  ŞZEM-4 x GE-143. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə00142 № li müəlliflik şəhadətnaməsi verilib. 27 aprel 2011-ci il

16.Tut ipəkqurdu hibridi GE-143 x ŞZEM-4. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə 00141№li patent verilib. 27 aprel 2011-ci il

17.Tut ipəkqurdu hibridi  ŞZEM-4 x GE-143. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə 00142 № li patent verilib. 27 aprel 2011-ci il

18.Tut ipəkqurdu cinsi ŞZEM-4. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə 00143 № li patent verilib. 27 aprel 2011-ci il

19.Tut ipəkqurdu cinsi GE-143. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə 00144 № li patent verilib. 27 aprel 2011-ci il

20.Mövsümlər arası yemləmənin məhsuldarlığa təsiri. Azərbaycan Aqrar Elmi. №3.2013.s.191-193.

21.Выбор пород и линий при создании гибридных комбинаций в шелководстве. Фундаментальные и прикладные проблемы науки. Москва -2012.стр.115-121.

22.О влияния повышения жизнеспособности шелкопряда на его производительность. Aqrar elminin Xəbərçisi jurnalı. Ukrayna. Kiyev. №3.2013.s.80. 

23.Tut ipəkqurdu və puplarının yaşama qabiliyyətinin məhsuldarlığa təsiri. Azərbaycan Aqrar Elmi. № 3.2014.s.159-160.

24.Tut ipəkqurdunun hibridləşmə üçün dözümlü xətlərinin yaradilması. Azərbaycan Aqrar Elmi.№4. 2014s. 121-123.

25.İpəkçilik  izahlı lüğət. AMEA    ŞREM

26.Yerli və gətirilmiş ipəkqurdu cins və hibridlərinin məhsuldarlıq əlamətlərinin öyrənilməsi  “Genetika  və seleksiya problem-ləri”Respublika elmi konfransının  materialları  Bakı 1996. səh 63-64.

27.Yemləmə və bəsləmə şəraitinin məhsuldarlığa   təsiri.AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu. Elmi əsərlər.Bakı. “Elm” 2015.səh 243-246.

28.Tut ipəkqurdunun  Şəki-Zaqatala bölgəsinin iqlim şəraitinə uyğun     dözümlü xətlərin yaradılması. Azərbaycan Aqrar Elmi.№2. 2016. Səh. 63-65.

Respublikabeynəlxalq və xarici ölkələrin elmi

                          qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

   AMEA-nın  prezidentinin  Fəxri Fərmanı

Əsas iş yeri və ünvanı

   Şəki Regional Elmi Mərkəzi

Vəzifəsi

Şöbə Müdiri

Xidməti tel.

(+994177 ) 2460411 

Mobil tel.

(+994 50) 392 03 85

Ev tel.

(+994177 ) 2430248

Faks

 

Elektron poçtu

quduret.bekirov@mail.ru