AMEA-nın Şəki Regional Elmi Mərkəzində Beynəlxalq elmi konfrans keçiriləcək
Okt 05, 2023 | 12:00

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ

ŞƏKİ REGİONAL ELMİ MƏRKƏZİ

 

Hörmətli həmkarlar!

Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə  və  AMEA-nın Şəki Regional Elmi Mərkəzinin yaranmasının 50-illiyinə  həsr edilmiş “Regionlarda elmin inkişaf strategiyası Heydər Əliyev zəkasının işığında” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans keçiriləcəkdir.

Sizləri, böyük məmnuniyyətlə, 13-14 dekabr 2023-cü il tarixlərində Şəki şəhərində  keçiriləcək konfransa (online) dəvət edirik.

Rəsmi elan səhifəsi: https://www.shrem.az

Konfransın təqvimi:

Tezislərin təqdim olunması üçün son tarix:           25 oktyabr 2023-cü il

Məqalələrin təqdim olunması üçün son tarix:       15 noyabr  2023-cü il

Konfrans dilləri: Azərbaycan, türk, ingilis və rus.

          Konfransın istiqamətləri:

 • Heydər Əliyev, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı
 • Heydər Əliyev və multikultural dəyərlər
 • Müasir dövrdə folklorun tədqiqi və təbliği
 • Tarixi, arxeoloji, etnoqrafik irsin öyrənilməsi
 • Təbii ipək əsaslı materiallar və bio-nanotexnologiyalar
 • Bitki ehtiyatlarından davamlı və ekoloji istifadə perspektivləri
 • Landşaft dinamikası və səhralaşma problemləri
 • Turizm-rekreasiya ehtiyatları

 

Tezislərin tərtibat qaydaları:

 • Tezislər “Times New Roman” 12 şriftlə, həcmi 250-400 sözdən ibarət olmaqla yazılmalıdır.
 • Tezisin mətni, mövzunun adı və açar sözlər onun yazıldığı dildən əlavə olaraq ingilis dilində də təqdim edilməlidir.
 • Mövzunun adı, “Times New Roman” 12 şriftlə, böyük hərflərlə tünd rəngdə (Bold+böyük hərflərlə) ortada yazılmalıdır.
 • Hər bir tezis üçün müəllifin adı, soyadı, təmsil etdiyi müəssisə, elmi dərəcəsi (olduğu təqdirdə), e-mail ünvanı, ORCID iD kodu və əlaqə üçün telefon nömrəsi mövzu başlığından sonra sağ tərəfdə göstərilməlidir.

Tezislər 25 oktyabr 2023-cü il tarixinədək Azərbaycan, türk, ingilis və rus dillərində Microsoft Word mətn emal proqramı ilə yazılmalı və amea.shrem50@gmail.com elektron ünvanına göndərilməlidir. Qəbul edilmiş tezislərin müəllifləri e-mail vasitəsilə məlumatlandırılacaqlar.

Məqalələrin tərtib qaydaları:

 1. Konfransa yeni və tədqiqatlara əsaslanan məqalələr təqdim edilməlidir.
 2. Məqalələrin həcmi 4-12 səhifədən ibarət olmaqla, mətni “Times New Roman” 12 şriftlə A4 formatda, yuxarıdan, aşağıdan və soldan 2 sm, sağdan 1,5 sm məsafə ilə və 1,15 intervalla yazılmalıdır. Məqalədə giriş, alt başlıqlar və nəticə mütləq qeyd edilməlidir.
 3. Azərbaycan, türk və rus dillərində olan məqalələrin ingilis dilində xülasəsi təqdim edilməlidir.
 4. Mövzu ilə bağlı elmi mənbələrə istinadlar vacibdir. Məqalədə istinadlar APA stilində verilməlidir; nümunə, (Məmmədov, 2007, s.17-21).

Qeyd 1  Cədvəl, sxem və qrafiklər məqalənin içərisində verilməlidir. Foto və şəkillər sıra göstərməklə və alt hissəsində izah verilməklə məqalənin içərisində yerləşdirilməlidir.

Qeyd 2 Təqdim olunan məqalələr tələblərə cavab vermədiyi halda çap edilməyəcək. Məruzələrin məzmununa və təqdim edilən nəticələrə görə məsuliyyət müəlliflərə aiddir.

 

 • Qəbul edilən tezis və məqalələr Konfrans materialları toplusunda dərc ediləcəkdir.
 • Konfransda qatılmaq üçün ödəniş tələb edilmir.
 • Əlaqə nömrəsi: +994 51 359 39 19 İsmayılova Aygün

          e-mail ünvan:  amea.shrem50@gmail.com