AMEA ŞREM-in direktoru, fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Yusif Şükürlünün məqaləsi “PERIÓDICO TCHÊ QUÍMICA” jurnalında çap olunması üçün qəbul edilmişdir
Mart 12, 2020 | 12:00

AMEA  ŞREM-in direktoru, fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Yusif Şükürlünün müəllifi olduğu “Bombyx  mori  L  cinsinin  fibroininin  supromolekulyar  quruluşuna  və texniki xarakterlərinə selenin təsiri” adlı məqaləsi  Scopus  verilənlər  bazası tərəfindən  indeksləşdirilmiş “PERIÓDICO TCHÊ QUÍMICA” jurnalında çap olunması üçün qəbul edilmişdir.  Yusif  Şükürlünün  “Bombyx mori L cinsinin fibroininin supromolekulyar  quruluşuna  və  texniki  xarakterlərinə  selenin  təsiri” adlı məqaləsi 19-22 noyabr 2019-cu il tarixində keçirilmiş 25-ci Beynəlxalq İpəkçilik və İpək Sənayesi Konqresində  müzakirə edilmişdir.