Əliyev Qəzənfər Musa oğlu

Veb-sayt:

 

 

 

 

 

 

 

Anadan olduğu yer:

Oğuz rayonu, Muxas kəndi

Təvəllüdü:

19.07.1945

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu

Elmi dərəcəsi:

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi:

Aparıcı elmi işçi

Namizədlik  (PhD)

dissertasiyasının  mövzusu:

 

-  ixtisas şifri

  

-  ixtisasın adı

 

-  mövzunun adı

 

 

 

 

2409.01

 

Genetika

 

Payızlıq yumşaq buğdanın kombinasiyon qabiliyyətivə onun transqressiv dəyişkənliyə təsiri

 

Çapdan çıxmış elmi

əsərlərinin ümumi sayı:

 

-       xaricdə çıxmış elmi

əsərlərinin sayı

 

-       beynəlxalq bazalarda

referatlaşdırılan  və

indeksləşdirilən jurnallarda

çap olunan məqalələrin sayı

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin

və patentlərin sayı:

 

 

1

Kadr hazırlığı:

 

-       fəlsəfə doktorlarının sayı

 

-       elmlər doktorlarının sayı

 

 

 

 

 

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

Yumşaq buğdanın kombinasion qabiliyyətini

müəyyən edilməsiU “ Ağali” buğda sortu

Elmi əsərlərinin adları:            

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      İntensiv sortlar yaratmaq məqsədilə Şəki – Balakən bölgəsi üçün payızlıq yumşaq buğdaların dəmyə şəraitində öyrənilməsi. AETƏİ elmi əsərlər məcmuəsi  XXI cild, Bakı–2005

 

2.      Şəki – Balakən bölgəsinin dəmyə şəraiti üçün payızlıq yumşaq buğda sortları yaratmaq məqsədilə öyrənilmiş kolleksiya nümunələrinin bioloji və təsərrüfat xüsusiyyətləri. AETƏİ elmi əsərlər məcmuəsi. XXI cild, Bakı-2005

 

3.      Mineral qida elementlərinin bitkiçilikdə ekoloji əhəmiyyyəti Azərbaycan Aqrar Elmi jurnalı.Bakı2005

 

4.      Coğrafi mühit və onun dəyişdirilməsinin ekoloji problemləri. AMİ Xəbərlər elmi – metodiki jurnal. Bakı2005

 

5.      Coğrafi təbəqənin bütövlüyü və kontrastlığının ekoloji xüsusiyyətləri. AMİ Xəbərlər elmi-metodiki jurnal.Bakı2005

 

6.      Şəki rayonu Baş Şabalıd ərazisində təbii biogeosenozun biomüxtəlifliyi və onların mühafizəsi Bolqarıstan Plovdiv Aqrar Universiteti. Plovdiv 2015

Pedaqoji fəaliyyəti:

ADPU – nin Şəki filialı

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA ŞREM  Şəki L.Abdullayev – 24

Vəzifəsi:

Şöbə müdiri

Mobil telefonu:

(+994 51) 5158501

Ev telefonu:

(+994 21) 52636