İbrahimov Firədun Nadir oğlu

Anadan olduğu yer

  Şəki rayonu  Qudula kəndi

 

Təvəllüdü

 05.02.1952

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 Azərbaycan Düvlət Pedaqoji Universiteti

Elmi dərəcəsi

Pedaqoji elmlər doktoru

Elmi rütbəsi

Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:   

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

                 

5801.01

Riyaziyyatın tədrisi metodikası

  Riyaziyyatın tədrisiprosesində  şagirdlərin fəza təsəvvürlərinin                         formalaşdırılması problemi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 5804.01

 

Ümumi pedaqogika,pedaqogikanın və təhsilin tarixi

 

Təlim prosesində alqoritmik və evristik fəaliyyətlərin optimal münasibətlərinin əsasları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

144

 

 

15

 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Elmi əsərlərinin adları

 1.Təlimdə alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal nisbətlərinin əsaslarına dair omerklər. Bakı, “Mütərcim”, 1998.

   2. Natural ədədlər üzərində əməllərin mənimsədilməsinin alqoritmik əsasları. Bakı, “Mütərcim”, 1999.
 3.Təlimin mükəmməl sistemi. Bakı, “Mütərcim”, 1998. 

4.Analitik və evristik məntiqlə həll olunan tapşırıqlar. Bakı, “Mütərcim”, 2006 5.Natural ədədlər üzərində əməllərin mənimsənilməsinin alqoritmik əsasları. Bakı, “Mütərcim”, 1999.

6.Təlim prosesinin idarə edilməsinin bəzi məsələlərinə dair mühazirə konpektləri. Bakı, “Mütərcim”, 2005.

 7.Təlimdə alqoritmik və evristik fəaliyyət növlərinin yeri” Bakı, “Mütərcim”, 2003.

8.Mürəkkəb məkan təsəvvürlərinin inkişafına istiqamətlənən tapşırıqlar. Bakı, “Mütərcim”, 2006.

9.Riyaziyyatın təlimi haqqında pedaqoji düşüncələr Bakı, “Mütərcim”, 1999. 10.Təlimdə sistemdaxili münasibətlər. Bakı, “Mütərcim”, 1999.

11 .Riyaziyyat təlimində tapşırıqların əsas arqumentə görə tətbiqi” Bakı, “Mütərcim”, 2000.

 12.Şəki dövlətçiliyin qalasıdır Bakı, “Mütərcim”, 2002. 

13.Təlim prosesinin mahiyyəti. Bakı, “Mütərcim”, 2000.

14.Təlim prosesi: imkan, hərəkət, yeni keyfiyyət Bakı, “Mütərcim”.2002. 15.Təlimin dərk edilməsinə”sistem-struktur” baxımdan yanaşma” Bakı, “Mütərcim”, 1999.

16. İbtidai məktəbdə riyaziyyat tədrisinin bəzi məsələləri” Bakı, “Mütərcim”, 2006.

17. Planimetriya üzrə tapşırıqlar Bakı, “Mütərcim”, 2008.

18. . Təlim fəaliyyətinin idarə olunmasının formal, dialektik və qeyri-səlis məntiqi. Bakı, “Mütərcim”, 2003.
 19.Planimetriyadan 888 sual. Bakı, “Mütərcim”, 2007.

20.Məkanı mənimsəmək təcrübəsini öyrənək Bakı, “Mütərcim”, 2005

 21.Müstəqil iş (reproduktiv və produktiv) mühitin tənzimlənməsinə yönələn tapşırıqlar” Bakı, “Mütərcim”, 2007.

 22.V-VI siniflərin riyaziyyat kursuna aid tapşırıqlar. Bakı, “Mütərcim”, 2003. 23.Cəbr kursuna aid testlər”. Bakı, “Mütərcim”, 2004.

 24. Pedaqogikaya giriş. Bakı, “Mütərcim”, 2008.
25. Ümumi pedaqogikadan mühazirələr. Bakı, “Mütərcim”, 2010
26. Didaktika. Bakı, “Mütərcim”, 2011.
27.Şəki müsstəqiilik illərində. Bakı, “Mütərcim”, 2002.
28. Pedaqogika (dərslik).2 cilddə.Bakı,” Mütərcim”, 2013. 
29. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisi metodikası (dərs vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”, 2014.
30. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisi metodikası (dərs vəsaiti), II nəşr. Bakı, “Mütərcim”, 2015
31. Ümumtəhsil məktəbi pedaqogikasından mülahizələr (dərs vəsaiti), Bakı, “Mütərcim”, 2015.

32. . Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın kurikulum modelinə əsaslanan tədrisi metodikası (dərs vəsaiti), Bakı, “Mütərcim”, 2016.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 Rusiya Sosial və Pedaqoji Akademiyanın həqiqi üzvi

Pedaqoji fəaliyyəti

 ADPU Şəki filialının kafedra müdiri

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 Azərbaycan Respublikası əməkdar müəllimi

Qabaqcıl maarif xadimi

Əsas iş yeri və ünvanı

  ADPU Şəki filialı  Şəki şəhəri,  R.əsulzadə küçəsi 305

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

 

Mobil tel.                                           

( 050) 51139 02

Ev tel.

(+99424) 2440507

Faks

 

Elektron poçtu

 firedun. ibrahimov@ mail.ru