AMEA ŞƏKİ REGİONAL ELMİ MƏRKƏZİNİN ELMİ ŞURASININ ÜZVLƏRİ

                

1. Şükürlü  Yusif Hacıbala oğlu, direktor, f.ü.PhDdos -Sədr

2. Əziziov   Fərhad  Şirin oğlu, elmi  işlər  üzrə drek.m , b.ü.PhD

3.  Abdurahmanov Elşən Vaqif oğlu, AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya  İnstitutunun dissertantı

4. İbrahimov Firədun Nadir oğlu, p.e.d.,prof, aparıcı elmi işçi

5. Novruzov Novruz Əhməd oğlu,  g-m.e.d, aparıcı elmi işçi

6. Mustafabəyli Hüseyn Lütvəli oğlu,  şöbə müd, g-m.ü.PhD

7. Xəlilov Zərbalı Murad oğlu, şöbə müd, b.ü.PhD

8. Məmmədov  Şükür  Şükür oğlu, b.ü.PhD

9. Mürşüdova Ulduz Bəşir qızı, f.ü.PhD aparıcı elmi işçi

10. Adışirinov Kamil Fikirət oğlu, f.ü.PhD elmi işçi

11. Baxışov Vüsal Binyamin oğlu, t.ü.PhD

12. Bəkirov Qüdürət Məmməd oğlu , şöbə müd, b.ü.Phd

13. Məmmədli Akif Əlavəddin oğlu, t.ü.PhD

14. Sultanov Ələddin Osman  oğlu, f.ü.PhD