AMEA ŞƏKİ REGİONAL ELMİ MƏRKƏZİNİN ELMİ ŞURASININ ÜZVLƏRİ

                

1. Şükürlü  Yusif Hacıbala oğlu, direktor, f.ü.PhDdos -Sədr

2. Əziziov   Fərhad  Şirin oğlu, elmi  işlər  üzrə drek.m , b.ü.PhD

3.  Abdurahmanov Vüqar  Əbülfət  oğlu,  elmi katib, r.ü.PhD

4. İbrahimov Firədun Nadir oğlu, p.e.d.,prof, aparıcı elmi işçi

5. Novruzov Novruz Əhməd oğlu,  g-m.e.d, aparıcı elmi işçi

6. Mustafabəyli Hüseyn Lütvəli oğlu,  şöbə müd, g-m.ü.PhD

7. Xəlilov Zərbalı Murad oğlu, şöbə müd, b.ü.PhD

8. Süleymanov Əli Abdulsalam oğlu, p.ü.PhD, aparıcı elmi işçi

9. Mürşüdova Ulduz Bəşir qızı, f.ü.PhD aparıcı elmi işçi

10. Adışirinov Kamil Fikirət oğlu, f.ü.PhD elmi işçi

11. Əliyev Qəzənfər Musa oğlu, şöbə müd, b.ü.PhD

12. Bəkirov Qüdürət Məmməd oğlu , şöbə müd, b.ü.Phd

13. Həsənov Rahim Rafiq oğlu,  şöbə müd.

14. Rəhimov Yusif Rəsul oğlu, şöbə müd.

15. Zakiorva  Pakizə İsrayıl  qızı, şöbə müd.

16. Bəkirova Yevgeniya Məmmədemin qızı, şöbə müd.əvəzi

17. Səlimova Reyhanə Səlim qızı, şöbə müd.